Kjøp Telia nå!

Siste ukes hendelser innenfor den internasjonale telekombransjen gir foreløpig Telenor "upper hand" i forhold til Telia. Om Samferdselsdepartementet noen gang har ment at Telenor burde fusjonere med Telia, kan nå være en god tid å innlede forhandlinger på.

Siste ukes hendelser innenfor den internasjonale telekombransjen gir foreløpig Telenor "upper hand" i forhold til Telia. Om Samferdselsdepartementet noen gang har ment at Telenor burde fusjonere med Telia, kan nå være en god tid å innlede forhandlinger på.

For på hver sin måte påvirker samarbeidsplanene mellom AT&T og British Telecom (BT) de to nordiske, statseide teleoperatørene, svenske Telia og norske Telenor. Vektskålen er ikke lenger i noenlunde balanse i de to operatørenes forhold til mulige samarbeidskonstellasjoner internasjonalt. For før kunne Telia skilte med Unisource-samarbeidet, som inkluderte AT&T - og til dels Telecom Italia en stund, og tilsvarende Telenor som forhandler av Concert - BTs selskap for internasjonale tjenester.

Det som skjedde sist søndag var kort fortalt at AT&T skiftet side. Selskapet vil i fremtiden velge en konstellasjon der Telia ikke inngår og der Telenor inngår.

Det som før var distribusjonskanaler Telia kunne nyte godt av, ser plutselig ut til å kunne bli Telenors kanaler. Et betydelig marked åpner seg for de som har manøvrert seg nært opptil AT&T/BT-samarbeidet, hvilket Telenor har gjort gjennom Concert-avtalen.

AT&T har egentlig aldri lykkes i sin utenlandssatsing og spiller i første rekke en rolle i form av sitt volum og sine finansielle muskler. For ni måneder siden kom Michael Armstrong inn som selskapets toppsjef. Han konstaterte raskt at om selskapet skulle ha en rolle å spille, måtte noe skje raskt.

I løpet av disse månedene er AT&Ts internasjonale strategi lagt helt om, og det hele kulminerte med at selskapet la til side alt det det tidligere hadde stått for gjennom Unisource, og den løsere sammensatte gruppen WorldPartners, og satser heretter på et samarbeid med British Telecom. BT har på sin side hatt behov for en samarbeidspartner i USA etter at MCIs eiere heller ville selge selskapet til WorldCom for en langt høyere pris enn det BT ville betale.

Da fusjonsplanene mellom Telenor og Telia offisielt ble lagt til side den 20. februar i år, var det etter det en kan kalle for en klassisk lokaliseringsdebatt. Det norske kravet om likeverdige partnere kunne ikke aksepteres fra Telias side. VG siterte en Telenor-topp på at "De vil være storebror" og dermed ha alt; hovedkontoret, sjefen og aksjeflertallet. Fra norsk side ville en helst dele; hovedkontoret i Sverige, men med norsk toppsjef, og likeverdighet i eierskapet.

Da gjenstår det bare for eierne å gjøre sine vurderinger. Politisk har intet skjedd siden februar, med en norsk regjering som ser ut til å sitte, og meningsmålingene tyder heller ikke på noe regjeringsskifte i Sverige etter Riksdagsvalget i september.

De momentene som vil påvirke en eventuell fusjon vil derfor måtte komme utenfra. For eksempel i form av et uventet oppkjøp, som at Ameritech kjøper seg sterkt opp i finske Sonera (tidl. Telecom Finland) når disse aksjene legges ut for salg en gang til høsten. Eller at Ameritech blir kjøpt opp av SouthWestern Bell Communications (SBC).

I Norge var det også et argument om at en måtte se om telekonkurransen virket. Argumentene om at Telenor vil miste all konkurranse om de to selskapene fusjonerer, har fått et skudd for baugen. Skuddet kom fra Telia da selskapets norske direktør før sommeren offentlig innrømmet at selskapet ikke klarte å få norske telekunder til å bruke penger på selskapets teletjenester. Derfor vil kanskje ikke et bortfall av Telia påvirke det norske konkurransebildet i vesentlig grad.

Initiativet til samtaler med Telenor i fjor kom fra svensk side, etter at Ameritech inngikk avtale med den danske stat om oppkjøp av 42 prosent av statens aksjer i Tele Danmark, og gjennom det fikk faktisk kontroll over selskapet. Dette oppkjøpet rokket ved likevekten i det nordiske telemarkedet. Om Telias ribbete utenlandsstrategi er av avgjørende betydning for at balansen på nytt rokkes, vil de nærmeste ukene vise.

Kanskje det er Tormod som ringer først denne gang?

Skandinaviske telekomoperatører:

Selskap Omsetning 1997 (NOK) Antatt verdi (NOK)
Telia 44,58 mrd 75 mrd *
Tele Danmark 33,59 mrd 83 mrd **
Telenor 25,52 mrd 50 mrd ***

*= anslag **= børsverdi ***= basert på gjennomførte verdivurderinger
(Kilder: Tele Danmark, Samferdselsdepartementet, Näringsdepartementet.)

Fire planlagte/gjennomførte fusjoner i USA - alle trenger offentlig godkjennelse før de gjennomføres:

Overtagende

selskap

Overtatt

selskap

Omsetn.

(1997 i mrd. kr)

Kapitalisert verdi

(samlet i mrd. kr)

WorldCom MCI 280 685
AT&T TCI 360 1160
SBC Ameritech 460 970
Bell Atlantic GTE 400 900

(Kilde: The Economist/Datastream/ICV)

Til toppen