Kjøper GSM i USA for 200 mrd.

Amerikanske myndigheter har endelig godkjent Deutsche Telekoms oppkjøp av mobilselskapet VoiceStream Wireless, etter at komiteen for utenlandske investeringer sier ja til oppkjøpet, til tross for den tyske statens høye eierandel i Telekom.

Innfusjoneringen av amerikanske VoiceStream , som også inkluderer mobilselskapet Powertel, koster Deutsche Telekom 24 milliarder dollar eller 216 milliarder kroner, og skal ifølge en pressemelding fra selskapet gjennomføres innen utgangen av mai.

Sist uke ga amerikanske telemyndigheter, FCC, sin enstemmige velsignelse til oppkjøpet, som også måtte innom komiteen for utenlandske oppkjøp, ettersom den tyske staten eier 45 prosent i Deutsche Telekom (DT).

Amerikanske lover setter en maksimal grense på statlige eierskap for selskap som skal kjøpe større deler av amerikanske bedrifter til 25 prosent. I denne saken har komiteen gjort et unntak blant annet basert på lovnader fra tyske myndigheter om at en vil selge seg ytterligere ned i det tyske selskapet og til konkurransen på mobilmarkedet i USA.

Men DT har også tillatt amerikanske myndigheter adgang til avlytting og lover å ikke flytte deler av VoiceStream ut av landet.

VoiceStream er det sjette største mobilselskapet i USA og baserer sin teknologi i hovedsak på GSM, det samme som Deutsche Telekom.

Fusjonsplanene ble offentliggjort i juli i fjor og skal riktignok også innom komiteen for nasjonale interesser i det amerikanske handelsdepartementet, men det er ifølge Wall Street Journal ventet at den prosessen følger samme mal som til nå.

Til toppen