Kjøper Icon Asia til dobbel pris

IT-konsulentene i Icon Medialab må reforhandle avtalen om kjøp av Icon Asia for å komme ut av en patt-situasjon.

IT-konsulentene i Icon Medialab må reforhandle avtalen om kjøp av Icon Asia for å komme ut av en patt-situasjon.

De svenske IT-konsulentene i Icon Medialab AB kjøper nå opp virksomheten i Icon Asia for 336 millioner svenske kroner. Dette skriver den avisen Vision i dag. Kjøpesummen gjøres opp i aksjer i Icon Medialab International AB.

I tillegg kommer et eventuelt ekstra beløp basert på omsetning og resultat til og med første kvartal 2002. I forbindelse med en tidligere avtale mellom partene var kjøpesummen avtalt til 170 millioner svenske kroner. Selger av aksjene er selskapet Boathouse Company.

Ulf Dahlsten i Icon Medialab sier imidlertid til Vision at tiden var løpt fra den gamle avtalen og at man nå i realiteten sto uten en avtale.


- Uten denne avtalen kunne ikke Icon Asia vokse videre, den forrige avtalekonstruksjonen gjorde det helt umulig å få inn investorer, sier Dahlsten.

Som et ledd i avtalen vil Icon Asias nye aksjonærer skyte inn mellom 165 og 200 millioner svenske kroner i virksomheten. Icon Medialab vil stå for 100 millioner av dette beløpet og de øvrige aksjonærer for resten. Icon Medialab vil etter operasjonen sitte igjen med 85 prosent av Icon Asia.

Opprinnelig var avtalen at Icon Medialab hadde opsjon på å kjøpe Boathouse gitt oppfyllelse av visse forutsetninger. I denne forbindelse var den til enhver tid gjeldende aksjekursen på Icon Medialab avgjørende for prisberegningen.

Den siste tidens fall i aksjekursen hadde dermed gjort det umulig for Icon Asia å tiltrekke seg andre eksterne investorer så lenge denne opsjonsavtalen lå over selskapet. Denne utviklingen skal ha vært en veksthemmer for selskapet.

Det er nå aksjonærenes intensjon at Icon Asia igjen skal kunne vokse hurtig.

Til toppen