Kjøper RSAs argeste konkurrent

IBM ser for seg nye og mer avanserte bedriftstjenester innen IT-sikkerhet.

Kjøper RSAs argeste konkurrent
Phishing og spearphishing er blant truslene Trusteer verner mot. Bilde: (c) John Smith/Corbis/All Over Press

IBM melder at de har kjøpt Trusteer, et opprinnelig israelsk IT-sikkerhetsselskap med hovedkontorer i henholdsvis Tel Aviv og Boston.

Trusteer er ikke børsnotert. Hva IBM betaler for selskapet, er ikke oppgitt.

Etter analyseselskapet Gartners «Magic Quadrant for Wed Fraud Detection» å dømme, er Trusteer et av verdens to ledende selskap på sitt felt. Den argeste konkurrenten er RSA Security, nå en avdeling i EMC. RSA og Trusteer oppføres suverent over de to andre i lederkvadranten, henholdsvis 41st Parameter og Accertify.

IBMs hensikt med å kjøpe Trusteer er å få tak i avansert IT-sikkerhetsteknologi beregnet særlig på finansnæringen og dens kunder. Noe av grunnlaget for Trusteers framgang er at både klient- og servertjenester distribueres og oppdateres gjennom nettskyen. For IBM er dette at avgjørende poeng. Trusteers teknologi, produkter og distribusjonsform skal innlemmes i IBMs øvrige tilbud innen bedriftssikkerhet.

IBM skal også etablere et laboratorium for kybersikkerhet i Israel, med 200 forskere og utviklere fra både IBM og Trusteer. Her skal det arbeides med sikkerhet innen mobil og rundt applikasjoner, samt påvisning av avansert svindel og ondsinnet kode. I praksis betyr dette at IBM og Trusteer kombinerer sin israelbaserte ekspertise innen IT-sikkerhet.

I tillegg til avansert teknologi og distribusjon via nettskyen, får IBM tilgang til Trusteers globale datafangst nettverk på mer enn 30 millioner noder, som gjør bedriften i stand til å følge med i trusselbildet i tilnærmet sanntid.

Aktører innen bank og finans trenger to ulike typer IT-sikkerhetsløsninger. Den ene dreier seg om å sikre egne systemer og ansatte. Den andre dreier seg om å sikre kundenes systemer. Trusteer dekker begge funksjoner: Gartner-rapporten stadfester at banker som krever at deres kunder installerer Trusteer på maskineri som brukes til å håndtere transaksjoner med dem, opplever signifikant lavere risiko. I USA har 30 banker pålagt forretningskunder å installere Trusteer.

IBM framhever tre egenskaper som Trusteer vil bidra med til deres samlede portefølje av IT-sikkerhet til bedrifter: IT-sikkerhet levert gjennom nettskyen, omfattende vern mot svindel og såkalt APT (det vil si «advanced persistent threat», altså avanserte og vedvarende trusler), og sikring av mobile transaksjoner.

Trusteers teknologi for mobile klienter er så ny at den ikke er vurdert i Gartner-rapporten. IBM forklarer at den dreier seg om å avverge kontokapring og svindeltransaksjoner, metoder for å identifisere om en mobil er kompromittert, metoder for å gjenkjenne en mobil, samt en global database over svindlere.

Les mer om: