Kjøper salgskanal av Telenor

Det danske konsernet Dangaard International AS kjøper volumavdelingen til Telenor Multicom AS.

Volumavdelingen står for grossistsalg og distribusjon av hardware-produkter innen telekom som telefaks og mobiltelefoner. Årlig omsetning er vel 250 millioner kroner. Den resterende delen av virksomheten i Telenor-selskapet er vel 500 millioner kroner.

De ansatte i Telenor Multicom som berøres av salget blir med over i det nye selskapet, Dangaard International Norge AS.

Dangaard International hadde i fjor en omsetning på vel 1,3 milliarder kroner og er dermed en av Europas største grossister og distributører innenfor mobilkommunikasjon.

Til toppen