Kjøper salgskanal av Telenor

Det danske konsernet Dangaard International AS kjøper volumavdelingen til Telenor Multicom AS.

Det danske konsernet Dangaard International AS kjøper volumavdelingen til Telenor Multicom AS.

Volumavdelingen står for grossistsalg og distribusjon av hardware-produkter innen telekom som telefaks og mobiltelefoner. Årlig omsetning er vel 250 millioner kroner. Den resterende delen av virksomheten i Telenor-selskapet er vel 500 millioner kroner.

De ansatte i Telenor Multicom som berøres av salget blir med over i det nye selskapet, Dangaard International Norge AS.

Dangaard International hadde i fjor en omsetning på vel 1,3 milliarder kroner og er dermed en av Europas største grossister og distributører innenfor mobilkommunikasjon.

Til toppen