Kjøper studenter med bærbar pc

Høgskolen i Molde har lagt strategien for å få flere gode søkere til sine infromatikkurs. Fra

høsten 2005 tilbyr de en bærbar PC til alle nye bachelor- og masterstudenter i informatikk.

- Hensikten med ordningen er selvsagt å styrke det gode læringsmiljøet ved infomatikkstudiene ytterligere. Fra før har Høgskolen i Molde en godt utbygd maskinpark tilpasset alle studentgruppene. Dernest håper vi at dette skal ha en positiv markedsføringsverdi for søkere som vurdere ulike studiesteder sier førsteamanuensis Hans F. Nordhaug og høgskolelektor Anne Karin Wallace.

Høgskolen i Molde har utvidet studietilbudet innen IT/data-studier fra høsten 2005 med bachelorgradsutdanning i informasjonsbehandling, drift og administrasjon og årsstudium i informasjonsbehandling, lagt til Kristiansund.

Til toppen