Kjøper WebTrends for ni milliarder i Internett-kuponger

Behovet for grundige trafikkanalyser på Internett blir stadig viktigere for de som ønsker å hevde seg i den knallharde web-konkurransen. Dermed prises også de nisjeleverandørene som kan tilby gode trafikkmålinger i den øvre enden av skalaen: NetIQ kjøper følgelig WebTrends for formidable ni milliarder kroner i aksjer.

Behovet for grundige trafikkanalyser på Internett blir stadig viktigere for de som ønsker å hevde seg i den knallharde web-konkurransen. Dermed prises også de nisjeleverandørene som kan tilby gode trafikkmålinger i den øvre enden av skalaen: NetIQ kjøper følgelig WebTrends for formidable ni milliarder kroner i aksjer.

Dette er det andre store oppkjøpet NetIQ Corporation gjennomfører på under et år. I februar i fjor ble Mission Critical Software innlemmet i NetIQ-folden i en avtale som da var priset til 1,42 milliarder dollar i aksjer.

Ifølge en pressemelding fra NetIQ er det nå inngått en avtale med Webtrends Corporation om å fusjonere selskapene. Partene oppgir selv avtalen å være verdt 1,02 milliarder dollar, eller vel 8,9 milliarder norske kroner.


Styrene i begge selskap skal ha gått inn for fusjonen.

Både NetIQ og WebTrends er notert på Nasdaq-børsen. Umiddelbart etter at avtalen ble kjent falt NetIQ-aksjen nesten 1,7 dollar til 75 dollar mens WebTrends-kursen klatret 6,50 dollar, eller 25 prosent, til ny notering på 32,88 dollar.

Begge selskapene mener å tjene på sammenslåingen ved at de får en bredere og mer utfyllende produktportefølje, inklusive produkter for bedre systemadministrasjon, nettytelsesovervåkning, sikkerhetsstyring, web-administrasjon, e-biz-analyse- og overvåkingsverktøy.

Ifølge fusjonsavtalen vil aksjonærene i WebTrends motta 0,48 NetIQ-aksjer for hver WebTrends-aksje. Basert på NetIQs sluttkurs tirsdag (75 dollar), prises følgelig hver WebTrends-aksje til 36 dollar i fusjonen.

Fullt utvannet vil NetIQ-aksjonærene eie cirka 76 prosent av det fusjonerte selskapet, mens dagens WebTrends-aksjonærer kontrollerer 24 prosent.

Det kombinerte selskapet, som vil operere under navnet NetIQ Corporation, får en 'market cap' på fire milliarder dollar, en samlet årsomsetning på 160 millioner dollar, 52.000 kunder og omlag 1000 ansatte.

Til toppen