Kjøpte seg ut av Cuba-problem

ITT lar være å saksøke Telecom Italia under Helms-Burton-loven, etter at det italienske teleselskapet har betalt et ukjent beløp til amerikanske ITT. Det italienske selskapet sitter med en aksjepost i det cubanske televerket Etecsa.

ITT lar være å saksøke Telecom Italia under Helms-Burton-loven, etter at det italienske teleselskapet har betalt et ukjent beløp til amerikanske ITT. Det italienske selskapet sitter med en aksjepost i det cubanske televerket Etecsa.

Helms-Burton-loven er ikke bare kontroversiell i USA, men også i hele den vestlige verden. Loven sier kort fortalt at amerikanske myndigheter kan nekte ledere i selskap adgang til landet om selskapene driver forretningsvirksomhet på eiendom, som ble konfiskert som følge av den Cobanske revolusjonen i 1959. En annen del av loven sier at amerikanske selskap kan saksøke utenlandske selskap for amerikansk rett med krav om økonomisk kompensasjon.

Telecom Italia har sikret seg ved å betale penger til ITT, som mente at selskapet eide eiendommer i Cuba, som tilhørte selskapet før revolusjonen. Dermed kan italienerne drive ufortrødent videre i ti år. Etter det tidspunktet skal ITT se situasjonen an, alt etter hvordan situasjonen utvikler seg i landet.

Fra før hadde det amerikanske utenriksdepartementet gjort det klart at Telecom Italia ikke kom under den delen av loven som tillater utvisning.

Italienerne var imidlertid mest bekymret for den delen av loven som gjør at amerikanske selskap kan saksøke utenlandske selskap for amerikansk rett, med krav om kompensasjon.

Saken ble bråmoden da Telecom Italia, og det tidligere holdningselskapet Stet, inngikk avtale med Unicource og AT&T om samarbeid i Latin-Amerika og Europa. Det tettere samarbeidet med det amerikanske sekskapet gjorde at en ville ha saken unna i en fei, og valgte å kjøpe seg bort fra problemet.

Telecom Italia eier 29.3% av Etecsa.

Det er forøvrig en kjent sak at president i USA, Bill Clinton, har benyttet seg av sin rett til å utsette lovens ikrafttredelse flere ganger.

Til toppen