Kjør flere operativsystemer samtidig

Selskapet VMware lanserte denne uken Virtual Platform, et system som gjør det mulig å kjøre flere operativsystemer samtidig på én PC. Virtual Platform skal ikke ha de ulempene man som oftest opplever med vanlige emulatorer og simulatorer.

Selskapet VMware lanserte denne uken Virtual Platform, et system som gjør det mulig å kjøre flere operativsystemer samtidig på én PC. Virtual Platform skal ikke ha de ulempene man som oftest opplever med vanlige emulatorer og simulatorer.

VMware Virtual Platform er ingen operativsystememulator. Derimot er det et system som kan dele en datamaskin inn i flere virtuelle maskiner. På hver av disse maskinene kan man kjøre et selvstendig operativsystem.

De fleste emulatorer på markedet er ikke basert på det operativsystemet de skal erstatte, men inneholder kode som gjør det mulig for vertsoperativsystemet å tilby samme grensesnitt og programmeringsgrensesnitt som det emulerte operativsystemet. WINE er et eksempel på en slik emulator. Denne gjør det mulig å kjøre Windows-applikasjoner under Linux. Ulempen med slike emulatorer er spesielt tapet av ytelse. Å bruke emulatoren går mye tregere enn å kjøre det emulerte operativsystemet direkte.

Virtual Platform (VP) fungerer på en helt annen måte. Også her må man ha et vertsoperativsystem, men VP er mye mer uavhengig av dette enn emulatorer.

Systemet består av tre komponenter, VP Application, VP Monitor og VP Driver.

VP Application installeres som en vanlig applikasjon i vertsoperativsystemet. Denne tilbyr et grafisk brukergrensesnitt for å konfigurere, starte og administrere de virtuelle maskinene. For å starte en virtuell maskin, laster applikasjonsdelen VP Monitor. Denne kjører i privilegert modus på toppen av maskinvaren og gjør at de virtuelle maskinene kjører i et miljø hvor de er isolerte fra både vertsoperativsystemet og fra eventuelt andre virtuelle maskiner. Monitoren opererer i et minneområde som er adskilt fra vertsoperativsystemet. Likevel overlater monitoren administrasjonen av alle systemressurser til vertsoperativsystemet. Dette inkluderer administrasjon av det fysiske minnet og tidsdelingen av prosessoren.

Denne kommunikasjonen mellom VP Monitor og vertsoperativsystemet skjer via VP Driver som igjen kommuniserer med VP Application. VP Application kommuniserer så med vertsoperativsystemet. Dette kan også sees på figuren over.

En grundigere forklaring av hvordan dette fungerer finnes på nettstedet til VMware (se peker nedenfor eller i margen til høyre).

Selvsagt vil heller ikke VMware VP kunne gjøre oppgaver like raskt som å kjøre gjesteoperativsystem alene på en fysisk maskin. Noe overhead vil det alltid være. Til tross for dette skal tilgangen til enheter som prosessor, minne og harddisk kun være tre til fem prosent tregere enn å kjøre operativsystemet på normalt vis. Aksess til andre enheter, som grafikkort og lydkort, vil være omtrent 30 prosent tregere enn normalt.

Foreløpig vil Virtual Platform komme i to utgaver - en for Linux og en for Windows NT som vertsoperativsystem. Som gjesteoperativsystem i de virtuelle maskinene kan man kjøre de fleste operativsystemer som fungerer på x86-plattformen, inkludert MS-DOS 6, Windows , Windows 2000 Professional Beta og FreeBSD.

Den første offentlige beta-utgaven av Virtual Platform, VMware for Linux, skal bli gjort tilgjengelig på selskapets nettsted den 15. mars. En betautgave for Windows NT skal komme i april. De endelige utgavene er ventet å komme i juni og kommer til å koste 299 dollar.

Til toppen