Kjør flere Windows-utgaver samtidig på samme PC

Connectix Virtual PC for Windows gjør det mulig å kjører flere utgaver av Windows samtidig på samme PC, bare man har nok disk og minne.

Connectix Virtual PC for Windows gjør det mulig å kjører flere utgaver av Windows samtidig på samme PC, bare man har nok disk og minne.

Virtual PC for Windows fra Connectix Corporation skiller seg fra såkalte "multi boot"-løsninger ved at den ikke krever spesiell partisjoner på disken, og ved at flere Windows-utgaver kan kjøres samtidig på en og samme maskin.

Virtual PC skiller mellom "vertssystemet" som er den Windows-utgaven som maskinen startes med - og som Virtual PC selv kjører under - og "gjestesystemer" som installeres under emulerte eller virtuelle PC-er som Virtual PC oppretter. Dette er det samme prinsippet som for et eldre Connectix-produkt, Virtual PC for Mac, der du kan kjøre Windows som lar deg opprette en virtuell Windows-PC på en Mac.

Som vertssystem krever Windows-utgaven Windows 2000, Windows Me eller Windows NT. Som gjestesystem godtar Virtual PC for Windows alt Microsoft har begått, tilbake til Windows 3.1 og MS-DOS. Dessuten kan Mandrake Linux kjøres som gjestesystem.

Det at Virtual PC oppretter egne virtuelle PC-er som gjestesystemene installeres under, gir løsningen en god porsjon fleksibilitet. Blant annet kan du lagre gjestesystemvinduene i den tilstanden de var i når du forlot dem sist, såkalt "saved state". Det betyr også at det tar sekunder i stedet for minutter å gjenåpne et gjestesystem.

Tallet på gjestesystemer som kan installeres og kjøres samtidig, er avhengig av hvor mye diskplass og minne det er i maskinen.

Hvis du selv har en Windows 2000-maskin, og vil nytte Virtual PC til å kjøre både Windows 95 og Windows 98 slik at du for eksempel kan se nøyaktig hva slags problemer brukerne dine strir med, kreves 2 GB disk for Windows 2000, og 500 MB for hvert av gjestesystemene. Skal alle tre kjøres samtidig, kreves 128 MB minne for Windows 2000, 64 MB for Windows 98 og 32 MB for Windows 95.

Applikasjoner må installeres uavhengig av hverandre på hver enkelt virtuell PC - det øker kravene til både disk og minne.

Løsningen har den ulempen at Virtual PC ikke gir gjestesystemene direkte forbindelse til den faktiske maskinvaren i den virkelige PC-en, men til emuleringer. Uansett hva slags videokort du har, får gjestesystemet et virtuelt grafikkort med fire MB minne, og en S3-driver. Det emulerte lydkortet er heller ikke egnet til avansert multimedia. Virtual PC er følgelig ikke en plattform for spill som vertssystemet ikke håndterer, men som gjestesystemet hadde fikset dersom det hadde hatt en virkelig PC helt for seg selv.

Virtual PC har 10 Mb/s Ethernet som standard. Det vil ikke virke med Token Ring, og kan ikke utnytte ekstraytelsen i 100 Mb/s nettkort.

Connectix opplyser at Virtual PC vil virke mot det meste av dagens periferiutstyr til parallell- og COM-porten - altså skrivere og modemer og liknende - og til USB-porten, forutsatt at USB-apparatene ikke krever at egne drivere installeres. Det finnes omveier for denne begrensningen på noe utstyr, blant annet Zip-drev.

CD-brennere og DVD-spillere støttes ikke.

Connectix leverer egne "OS Pack" der gjestesystemer allerede er redusert til den filen Virtual PC bruker for å kjøre dem. Det gjør installasjonen enklere.

Det er skissert tre ulike målgrupper for produktet:

  • Utviklere som skal forsikre seg at en gitt applikasjon kan kjøres stabilt under ulike utgaver av Windows, uten selv å måtte veksle mellom ulike maskiner
  • Folk som betjener hjelpetjenester, og som har behov for å veksle mellom ulike operativsystemer slik at de kan reprodusere nøyaktig de problemene kundene henvender seg for å få løst
  • Folk som driver opplæring under ulike Windows-utgaver. Med Virtual PC for Windows kan samtlige PC-er i et kurslokale omstilles til et annet operativsystem på et øyeblikk.

Norsk distributør for Connectix er Infinigate AS, tidligere kjent som Demo. Her får digtitoday.no vite at antatt gatepris kan ventes å ligge noe i underkant av 3000 kroner, eks mva. Prisen omfatter (selvfølgelig) ikke lisenser for de Windows-utgavene som skal installeres under Virtual PC for Windows.

Til toppen