Kjør Windows-programmer fra iPhone

Kommende Citrix-løsning kan testes nå.

Kjør Windows-programmer fra iPhone

Kommende Citrix-løsning kan testes nå.

Citrix har kommet med en offentlig tilgjengelig betaversjon av Citrix Receiver for iPhone. Dette er et produkt som gjør det mulig for iPhone-brukere å få tilgang til Windows-programvare som kjøres på XenApp-installasjon.

Programmet som nå er gjort tilgjengelig via App Store, kalles «Citrix Receiver 0.9 Tech Preview». Det er ventet at programmet vil bli lansert dette halvåret.

Det er mulig å teste applikasjoner fra XenApp allerede nå, enten ved at man setter opp sin egen XenApp-tjeneste lokalt, eller oppretter en egen demoserver i Amazons EC2-tjeneste. Den sistnevnte kalles XenApp Cloud Demo og er basert på en egen XenApp-mal som Citrix tilbyr gjennom EC2.

Den sistnevnte tilbyr isolerte omgivelser som vil kjøres over 3G.

Inkludert i Citrix Receiver er den nye funksjonen Doc Finder, som skal gjøre det enklere for iPhone-brukerne å finne, lese, redigere og sende dokumenter som er lagret i bedriftsnettverket.

Citrix har utgitt mer informasjon om Citrix Receiver og de relaterte tjenestene på denne siden.

Til toppen