Kjører OpenOffice mot fagsystemer

Med EDBs hjelp girer Kongsberg opp til å bruke gratispakken OpenOffice mot fagsystemer i kommunen.

Med EDBs hjelp girer Kongsberg opp til å bruke gratispakken OpenOffice mot fagsystemer i kommunen.

Kongsberg kommune er blant veteranene på bruk av OpenOffice.org, og var blant de fem første kommuner som tok i bruk kontorstøtteverktøyet i skolene i 2003.

I dag er kommunens 12 barne- og ungdomsskoler med 2 700 elever og 270 lærere alle brukere av OpenOffice.

Neste skritt er å integrere OpenOffice i fagsystemene i kommuneadministrasjonen.

I samarbeid med EDB er Kongsberg kommune nå lovet å få integrert ny versjon av Kontor 2000 med OpenOffice i april.

EDB uttalte på et seminar i regi av stiftelsen Åpne kontorprogram på norsk på Lillestrøm på fredag at selskapet har en uttalt strategi om å levere åpne saks- og arkivløsninger for å kunne gi kunder valgfrihet.

Prosjektrådgiver Britt Inger Kolset i Kongsberg kommune er ikke overrasket.

– Jeg tror leverandørene skjønner sin besøkelsestid på behovet for flere valgmuligheter. Kommuner sliter som regel med dårlig økonomi, og både kommuner og Kommunenes Sentralforbund setter nå krav til åpne standarder og fri programvare, sier hun.

Kongsberg kommune har i dag 800 ansatte i administrasjonen. Kommunen har vektlagt plattformuavhengighet for senere valg av IT-løsninger, både på server- og klientsiden.

    Les også:

I dag bruker kommunen Lotus Notes på e-post og avtaleplanlegging, Lotus Smartsuite på tekstbehandling, regneark og presentasjoner, Kontor 2000 i saksbehandling, og Visma Unique innen økonomi, personal, pleie, omsorg og barnevern.

OpenOffice skal erstatte Lotus Smartsuite.

– Lotus Smartsuite er et «døende produkt», så vi ønsker å bytte kontorpakkeløsning, forteller Kolset.

At valget falt på Openoffice framfor Microsoft Office, har med økonomi å gjøre: De årlige besparelser for kommunen på å velge OpenOffice kontra Microsoft Office er anslått til 1,8 millioner kroner på drift og fire millioner kroner i anskaffelseskostnader. I tillegg må Microsoft-løsningen oppgraderes til nye versjon hvert femte år, som igjen vil koste millioner.

Kongsberg kommunen ønsket dessuten å tilpasse sine IT-planer i forhold til planen fra eNorge 2009. Der går det fram at offentlig sektor i løpet av 2006 skal ha innarbeidet i aktuelle plandokumenter på hvordan de skal gjøre bruk av åpne standarder, tjenesteorientert arkitektur og åpen kildekode.

eNorge planen vil at alle nye IT- og informasjonssystemer i offentlig sektor i løpet av 2009 skal bruke åpne standarder.

I løpet av 2007 skal alle kommuner og fylkeskommuner ha innarbeidet krav til åpne standarder og åpen kildekode i sine styringsdokumenter for IKT.

Til toppen