Kjøtt på beina verdt 12 millioner

IBM har levert datautstyr og tjenester til Norsk Kjøtt Fellestjenester AS, som i juni åpnet et nytt felles driftssenter for datatjenester i Trondheim, til avløsning av seks datasentraler på ulike steder i landet. 2500 databrukere skal betjenes av det nye senteret.

IBM har levert datautstyr og tjenester til Norsk Kjøtt Fellestjenester AS, som i juni åpnet et nytt felles driftssenter for datatjenester i Trondheim, til avløsning av seks datasentraler på ulike steder i landet. 2500 databrukere skal betjenes av det nye senteret.

I leveransen inngår IBM eServers i pSeries og xSeries, lagringsenheter (SAN), lokalt nettverk og sikkerhetskopiering (backup). Verdien ligger i størrelselsorden 12 millioner kroner.

Kjøttsamvirkets nyetablerte IT-selskap, Norsk Kjøtt Fellestjenester AS, har ansvaret for alle IT-tjenester i konsernet og vil få en årlig omsetning på ca. 120 millioner kroner. Målet med selskapsetableringen er å oppnå en bedre utnyttelse av ressursene. Det skal skje gjennom koordinerte innkjøp, rasjonalisering av driften, naturlig avgang og felles ledelse av de 80 ansatte.

Etableringen av det nye driftssenteret foregår på rekordtid. Kontrakten med IBM ble undertegnet 1. mai og senteret ble offisielt åpnet den 18. juni. Tre uker etter åpningen skal senteret stå klart for kjøring av den første Gilde-bedriften. De resterende selskapene i konsernet vil bli overført til det nye senteret over en 10-ukersperiode.

– Dette er et godt eksempel på hvordan store virksomheter kan få langt mer ut av sine IT-midler. En klar kravspesifikasjon, profesjonell innkjøpsprosess og god prosjektledelse fra kjøper gjør oss i stand til å levere systemer som gir bedriften både mer kostnadseffektiv IT-drift og større fleksibilitet i forhold til endringer i forretningsbildet, understreker Espen M. Bergby, leder for IBM Norges distribusjonssektor

– Den raske etableringen har vært mulig takket være en effektiv prosjektledelse, stor innsats fra våre medarbeidere og godt samarbeid mellom alle involverte parter. IBM har stilt opp på rekordtid både i tilbudsfasen, i kontraktsfasen og under gjennomføringen av prosjektet, sier nytilsatt adm. dir. i Norsk Kjøtt Fellestjenester, Are Bergquist. Med en samlet investering som tilsvarer knapt en femtedel av omsetningen regner vi med at investeringene vil være nedbetalt på under 3 år, sier Bergquist.

Til toppen