Klager inn Datatilsynets sky-vedtak

Utfallet kan bli dramatisk.

Klager inn Datatilsynets sky-vedtak
Bilde: Per Ervland

Avsløringene av USAs massive overvåkning av Internett og de største nettjenestene har gitt en helt ny bevissthet rundt sikring av data.

Samme forhold kan også velte norske kommuners og andre virksomheters drøm om å ta i bruk gunstige amerikanske skytjenester.

Narvik ble prøveklut her til lands på om det er lovlig å sende ansattes og innbyggernes epost og digitale samhandling ut i Google Apps.

Løsningen ble først stemplet som lovstridig, men Datatilsynet snudde og ga til slutt grønt lys blant annet på grunn av kommunens grundige risikovurdering.

En privatperson har nå klaget inn Datatilsynets avgjørelse til Personvernnemda, klageorganet som har myndighet til å oppheve tilsynets vedtak.

Saken er av prinsipiell betydning, og kommer ifølge klageren selv som en direkte konsekvens av avsløringene om amerikansk nettovervåkning.

Bjørn Erik Thon i Datatilsynet avviser ikke at de kan bli nødt til å revurdere lovligheten i bruk av nettskytjenester.
Bjørn Erik Thon i Datatilsynet avviser ikke at de kan bli nødt til å revurdere lovligheten i bruk av nettskytjenester. Bilde: Per Ervland

– Hovedgrunnen til at de tillot Google Apps var knyttet til en avklaring rundt hvem som hadde tilgang til kommunens data. Nå har tydeligvis myndighetene i USA tilgang til alt. Det er ikke i henhold til det Datatilsynet godkjente, sier vedkommende til digi.no.

Klageren er utvikler og bosatt i Sandvika. Målet med klagen er å hindre at hans egen kommune, eller andre statlige foretak han benytter, vurderer tilsvarende amerikanske skytjenester.

– Det er åpenbart i strid med personvernet å la en fremmed stat få tilgang til kommunenes epostutveksling med innbyggerne, heter det i klagebrevet.

Direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet er også sterkt bekymret for det som har kommet frem om amerikanske spionprogram, drevet blant annet av etterretningstjenesten NSA.

KLAGEREN: Nå har tydeligvis myndighetene i USA tilgang til alt Diplomatisk press

Han har stilt avtroppende justisminister Grete Faremo (Ap) en rekke spørsmål og bedt regjeringen øve diplomatisk press mot USA. Men til tross for dialog mellom norske og amerikanske myndigheter og noen svar, mener Thon at det fortsatt er mye som gjenstår.

Han lover å fortsette prosessen for å avdekke mer også mot den nye Høyre-Frp-regjeringen når den tiltrer.

– Vi søker å få større klarhet i hva som har skjedd. Det føler jeg ikke vi har fått i tilstrekkelig grad, sier tilsynsdirektøren til digi.no.

Datatilsynet har ennå ikke foretatt en ny vurdering av hvorvidt norsk bruk av skytjenester kan være lovstridig i lys av overvåkningsskandalen. Thon avviser heller ikke at det kan komme.

– Det er noe vi er nødt til å se på, og ta en avgjørelse når vi får noe mer klarhet. Om det blir en omgjøring av vedtaket, tilsyn hos kommunen eller brev om mer informasjon har vi ennå ikke tatt stilling til, sier han.

Datatilsynets direktør sier at dette er en sak de følger svært tett. – Det er ikke hver dag vi ber om hjelp fra justisministeren for å få en sak opplyst, men det har vi gjort her.

– Hva blir utfallet hvis nemda omgjør vedtaket?

– Det vil få stor betydning. Hvis de sier nei til Narvik kommune – de hadde en relativt forsiktig bruk av Google Apps med epost og kalenderfunksjoner, da tror jeg vi kan si at foten blir satt ned for den typen skytjenester, sier Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Thon gjør et poeng av at det finnes flere forskjellige typer nettskytjenester, ikke minst ved at ulike løsninger håndterer og lagrer data forskjellige steder i verden, også begrenset til EU-området eller Norge.

Problemstillingen har allerede ført til en kundeoppblomstring for norske tjenestetilbydere. Garantert personvern blir da et forretningsfortrinn.

– Her kommer det til å skje en voldsom utvikling fremover, sier Thon som har merket seg at aktører som Basefarm og Yotta har fått mange nye kunder, noe de tilskriver Snowden-avsløringene.

– Det har også vært kalkulert av flere eksperter et (opptil) 35 milliarder dollars bortfall i kontrakter for amerikanske selskaper. Det er veldig interessant. Hvis det er én ting USA reagerer på grunnlag av, så er det at bedriftene deres begynner å tape penger, sier Thon.

AVVENTER: Per Jacobsen er IT-sjef i Narvik kommune
AVVENTER: Per Jacobsen er IT-sjef i Narvik kommune Bilde: Marius Jørgenrud

Narvik avventer

Per Jacobsen er IT-sjef i Narvik kommune, som etter lengre tids kamp i fjor lyktes med å få Datatilsynets velsignelse til bruk av Google Apps.

– Jeg tenker at vi får forholde oss til rådene som myndighetene gir. Derfor avventer vi hva Datatilsynet kommer fram til, sier Jacobsen om den siste utviklingen i saken og klagen til Personvernnemda på vedtaket.

Er også han blitt skremt av avsløringer om amerikansk nettspionasje?

– Vi tenker alle vårt om det, men det er fortsatt mye synsing. Det gjelder å få fakta på bordet og objektiv informasjon rundt det hele, sånn at man ikke forhaster seg og gjør noe overilt. Vi har ikke foregrepet noen form for endring i tjenesten som den er i dag. En ting er om [amerikanerne] kan [overvåke våre data], en annen ting er om de gjør det. Vi har ingen indikasjon på at de faktisk gjør det i dag, sier IT-sjef Per Jacobsen.

    Les også:

Les mer om: