Klager inn Google Play til EU

Konkurrent til Googles app-butikk for Android krever bedre vilkår.

Klager inn Google Play til EU
Til tross for at Google er nokså alene om å tillate andre aktører å tilby egne applikasjonsbutikker til selskapets mobilplattform, klages selskapet nå inn for EU av Aptoide, en konkurrent som mener at det er for krevende for brukerne å finne og ta i bruk alternative butikker. Bilde: digi.no
Googles dominerende posisjon på en rekke områder gjør at selskapet i stadig økende grad blir anklaget for misbruk av markedsmakt og konkurransehemmende virksomhet. Mange av klagene stammer fra europeiske aktører eller europeiske stedfortredere til amerikanske selskaper, som har klaget Google inn for EU-kommisjonen. Slike utfordringer er naturlig følge av det å ha en dominerende posisjon i markedet. Reell konkurranse er til stor fordel ikke minst for forbrukere.

Denne uken ble enda en Google-tjeneste innklaget til EU-kommisjonen, nemlig Google Play. Gjennom Google Play tilbyr Google alt fra smartmobiler til bøker, men klagen gjelder tilsynelatende bare distribusjonen av applikasjoner til Android-enheter.

I motsetning til de største konkurrentene, er det også med Googles egen versjon av Android mulig for brukerne å velge andre applikasjonsbutikker enn Googles egen Google Play. I bunn og grunn er det denne muligheten som nå har ført til at den portugisiske app-butikken Aptoideskriver om hvor ondt Google har blitt og klager selskapet inn for EU-kommisjonen.

Det med ondskap er selvfølgelig en referanse til Googles interne motto, «Don’t be evil». Den handler dog om hvordan selskapet skal betjene brukerne av selskapets tjenester og produkter. Mottoet har aldri dreid seg om andre parter enn dette, for eksempel Googles konkurrenter.

Endringer i Android
I blogginnlegget skriver Aptoide om at selskapets forhold til Google har gått fra entusiasme til frustrasjon. Selskapet har tilbudt en app-butikk siden 2009 og tilbyr dessuten tjenester som danner grunnlaget for app-butikkene til en rekke andre aktører, inkludere teleoperatører.

Ifølge Aptoide har Google de to siste årene underminert både Aptoide og andre app-butikker ved å endre reglene. Selskapet nevner spesielt det at det har blitt vanskeligere å finne fram til innstillingen som gjør at Android-enheter godtar applikasjoner fra «Ukjente kilder», det vil si alle andre steder enn Google Play. Dessuten trekkes det fram at Google i økende grad har trukket sentrale komponenter ut av Android Open Source Project (AOSP) og i stedet gjort dem til proprietære komponenter i Googles egen Android-utgave. Google Play Services er et eksempel på dette.

– Googles mål er enkelt: å hindre forbrukere og organisasjoner i å velge en App Store basert på kvaliteten til teknologien, skriver Aptoide.

De to endringene som nevnes er forøvrig velkjente fra før. Det samme er de offisielle begrunnelsene for disse endringene. Det å installere applikasjoner fra andre kilder enn Google Play er forbundet med risiko, siden nesten all skadevare til Android distribueres gjennom andre app-butikker enn Google Play. Det å gjøre det noe vanskeligere å åpne for slik installasjon, reflekterer et syn på at dette bare bør gjøres av brukere som helt bevisst ønsker å gjøre dette.

Aptoide skriver på siden side dette bare har skapt unødvendig kompleksitet ved installasjon fra ukjente kilder.

Det å flytte funksjonalitet ut av AOSP har gjort det mulig for Google å tilby ny funksjonalitet også til enheter som leverandørene ikke lenger oppdaterer med nye Android-utgaver. Men samtidig betyr det at enheter som er basert på andre versjoner av Android enn Googles egen, i utgangspunktet ikke får tilgang til den nye funksjonaliteten. Det er dog ingenting ved dette som hindrer Android-brukere å benytte andre app-butikker i tillegg til Google Play.

Tilgjengelighet i Google Play
I blogginnlegget nevnes det også at Google tidlig i juni skal ha fjernet en app fra Google Play som heter «Android resources». Den skal inkludere informasjon om flere Android-prosjekter. Aptoide hevder at den ble fjernet kun fordi Aptoide var blant de nevnte prosjektene, men selskapet har ikke dokumentert denne påstanden i blogginnlegget. Dog ser det ikke ut til at applikasjoner som åpner for installasjon fra andre applikasjonsbutikker er tilgjengelige i Google Play. Dermed må potensielle brukere av Aptoide og andre applikasjonsbutikker laste ned installasjonsfilen fra butikkens eget nettsted i stedet.

Til CNET News sier Paulo Trezentos, administrerende direktør i Aptoide, at åpen kildekode-versjonen av Chrome, Chromium, dessuten advarer brukerne mot phishingforsøk dersom brukerne besøker visse Aptoide-sider, helt spesifikt denne, som uansett ikke fungerer lenger. CNET skriver ingenting om hvorvidt Google-nettleseren de aller fleste bruker, altså Chrome, også har kommet med slike advarsler. Den nåværende installasjonssiden er i alle fall fullt tilgjengelig i Chrome.

Uansett skal Aptoide ha sendt flere henvendelser til Google om dette, uten å få svar. Men det er uklart om henvendelsene har blitt sendt til selve Chromium-prosjektet.

Krav
Til CNET sier Trezentos at Aptoide på kort sikt ønsker at Google tillater at andre app-butikker blir tilgjengelige gjennom Google Play, og at relativt store, alternative app-butikker blir klassifisert som tiltrodde kilder i Android. På lenger sikt ønsker Trezentos at Google blir mer åpne for bidrag til Android-plattformen fra andre selskaper.

EU-kommisjonen ved avtroppende konkurranse-kommissær Joaquín Almunia må i første omgang vurdere klagen for å avgjøre om saken skal etterforskers ytterligere. Et avslag på klagen kan dessuten ankes.

 

Les mer:  – EU skal granske Android-lisensiering

Les mer om: