Klager på henleggelse av voldelig videospill

Barneombudet krever at politiet i Oslo gjenopptar etterforskningen av videospillet Grand Theft Auto 3. Ombudet ønsker at politiet tester ut de juridiske grensene for vold som underholdning.

Barneombudet krever at politiet i Oslo gjenopptar etterforskningen av videospillet Grand Theft Auto 3. Ombudet ønsker at politiet tester ut de juridiske grensene for vold som underholdning.

En anmeldelse ombudet leverte i samarbeid med Forbrukerrådet i vinter, ble henlagt av politiet.

Barneombudet og Forbrukerrådet klager på henleggelsen til Oslo politidistrikt, og sier at klagen vil bli sendt videre til statsadvokaten hvis ikke politiet foretar seg noe.

- Vi var opptatt av om politiet mener dette spillet rammes av straffeloven, og om det kan kalles utilbørlig i underholdningsøyemed, sier fungerende direktør Terje Sørensen i Forbrukerrådet.

Han karakteriserer spillet som ufyselig og mener det legger opp til utøvelse av rå og tilfeldig voldsbruk.

Politiet hadde bedt om en vurdering fra Statens filmtilsyn. En foreløpig vurdering fra tilsynet konkluderte med at spillet ikke var ulovlig. Barneombudet er sterkt uenig i at det utelukkende er en lekeaktivitet, slik Statens filmtilsyn synes å mene.

"Ingen påstår at det er et direkte årsak-virkningsforhold mellom dataspill og voldsbruk, men straffelovens paragraf 382 har et klart forbud mot omsetning av grov vold i underholdningsøyemed ut fra det syn at en slik virksomhet er skadelig, samfunnsnedbrytende og straffbar", heter det blant annet i brevet Barneombudet har sendt Oslo politidistrikt.

Les også:

Til toppen