Klager på mobilvedtak

Zephir-konsortiet, der blant annet Telenor deltar, har nå offisielt klaget på den rumenske regjeringens tildeling mobillisenser forige uke. Gruppen var opprinnelig innstilt som nummer en til lisens, men ble til slutt forbigått av en gruppe ledet av France Telecom.

Zephir-konsortiet, der blant annet Telenor deltar, har nå offisielt klaget på den rumenske regjeringens tildeling mobillisenser forige uke. Gruppen var opprinnelig innstilt som nummer en til lisens, men ble til slutt forbigått av en gruppe ledet av France Telecom.

I Zephir inngår foruten Telenor, Tele Danmark og Motorola, samt de rumenske partnerne Radiotel Group og Rokura. Konsortiet konkurrerte med fem andre søkere om to lisenser på GSM-nett i Romania.

I klagen ber Zephir den rumenske minister for kommunikasjoner om en uavhengig gjennomgang av søknadene til de seks søkerne.

Det var torsdag forige uke at to allianser, den ene ledet av France Telecom, og den andre av Air Touch Communications, fikk hver sin mobillisens.

En regjeringskilde sier til Reuter at den rumenske regjeringen skal svare på Zephirs klage i morgen da fristen for klager går ut.

Allerede i forige uke kom trusler fra det rumenske stats eget televerk, Telefonica, som sa at en ville gå til rettslige steg om en ikke fikk en av de to lisensene. Selskapet hevder at det allerede i 1992 fikk rettigheter til å drive med mobiltelefoni i Romania, samtidig som selskapet etablerte sine første analoge tjenester i hovdstaden Bucharest.

Disse truslene har dagens regjering avvist. Samtidig er det også klart at dagens regjering ikke er mer enn et forretningsministerium som bare vil sitte til fredag, da den nye regjeringen overtar etter det nylig avholdte valget i landet.

Etter tildelingen av en lisens forplikter innehaverne å etablere et mobilnett som dekker de største byene innen halvannet år. Lisensene har en varighet på 10 år, og inkluderer en frekvensavgift på 350 millioner kroner.

De to rumenske mobillisensene skal bidra til sterke forbedringer i landets telekommunikasjoner. I dag har 10 prosent av husstandene telefon.

Til toppen