Klar, ferdig - IP-telefoni

En nylig publisert undersøkelse viser at i løpet av sju år vil en av tre telefonsamtaler bli formidlet via IP. I dette markedet står nye operatører med nyslipte kniver klare til å erobre markedsandeler, mens de tradisjonelle operatørene etablerer IP som supplement til tradisjonell televirksomhet.

En nylig publisert undersøkelse viser at i løpet av sju år vil en av tre telefonsamtaler bli formidlet via IP. I dette markedet står nye operatører med nyslipte kniver klare til å erobre markedsandeler, mens de tradisjonelle operatørene etablerer IP som supplement til tradisjonell televirksomhet.

Undersøkelsen fra Killen & Associates er i første rekke interessant fordi den er gjennomført blant telekom- og data-ansvarlige blant Fortune 1000-selskapene, og den viser ikke bare at det er stor vilje til å erstatte tradisjonell telefoni med IP-telefoni; den viser også at det i enkelte bransjer, som forsikring, er større vilje til IP enn i andre.

Killen kommer i undersøkelsen "Internet Protocol Telephony: The Fortune 1000 Market", fram til at mens mindre enn 1 prosent av dagens taletelefoni blant Fortune 1000-selskapene foregår via IP, vil dette øke til 18 prosent i 2002 og ytterligere til 33 prosent i 2005. Innenfor forsikring vil 48 prosent av all telefoni gå på IP i 2005.

digi.no omtalte i januar i fjor en annen rapport fra samme selskap, "Internet Voice: Opportunities and Threats", som konkluderte med at det er brukerne som presser på for å få tilgang til IP, i hovedsak på grunn av kostnadsreduksjoner. Markedet for slike tjenester ble da beregnet til 63 mrd. USD i 2002.

Om Killen-tallene er representative betyr de at 30 prosent av telemarkedet er eller vil komme i drift de neste årene. Kort sagt betyr det at om Telenor har 1 milliard i samtaleinntekter en viss periode, så vil 30 prosent av dette - 300 millioner kroner - være hos kunder som vil foretrekke alternativer til tradisjonell telefoni, for eksempel IP-telefoni, kanskje i første rekke fordi det er rimeligere.

Når kundene er mottakelige for budskap om at en for eksempel kan spare x prosent på telefonregningen om en ringer via IP, da er det lettere å bytte teleoperatør enn om besparelsene er på noen få øre, som hittil har vært Telia og Tele2s argumenter i det norske telemarkedet.

Det er i dette markedet, der besparelsene kan bli store for bevisste telebrukere, at de nye teleoperatørene finner grobunn. Globalt sett har over 80 nye teleoperatører etablert seg i markedet som såkalte "NextGen Telcos" (tredje generasjon teleoperatører) der første og andre generasjon er fast telefoni i offentlige nett og mobiltelefoni. Mange av disse operatørene går direkte inn og støtter ITU-standarden H.323 fra starten, eller sier de vil gjøre det, slik at også utstyrsleverandørene kan lage utstyr som snakker sammen. I tillegg har vi de tradisjonelle teleoperatørene, hvorav de fleste er i gang med sine drivhus for å utvikle nye tjenester.

Blant disse finner vi Telias datterselskap, Telia Light, som ble opprettet i vår for å lede Telia på vei inn den nye televerdenen. I dag lanserer Telias IP-baserte utenlandstelefoni, som gjør det mulig for Telia-kunder i Sverige, Danmark og Finland å ringe til utlandet til en langt lavere pris en det konkurrentene tilbyr. I Danmark sier Telia at kundene kan spare opptil 60 prosent om de velger Telias IP-løsning for sine utenlandssamtaler enn den tradisjonelle operatøren, som der i landet er synonymt med Tele Danmark.

Prosjektleder for IP-telefoni i Telia Light, Ulrika Karlsson, sier til digi.no at IP fra Telias side er en del av segmenteringen, der en betaler for den kvaliteten en får. IP-kvaliteten er sammenlignbar med GSM.

For Telia har som alle andre tradisjonelle teleoperatører det opplagte utgangspunkt at om de ikke kommer nå, vil andre operatører komme på banen og fravriste operatørene en betydelig del av telemarkedet for samtaler. Samtidig gjør teknologien det enkelt selv med lite kapital å etablere seg som IP-teleoperatør.

Dette gjør at lille IT Network på Flisa kan slå Telenor Nextel med hensyn på å lansere nye tjenester, basert på IP i Norge. Medvirkende er også nytenkning og kreativitet, men i første rekke evnen til å levere tjenester som etterspørres, aller helst til en lavere pris. Til det har Flisa-selskapet fått hjelp av Merkantildata og Telia. Hovedkonkurrenten er Telenors fasttelefonitjenester. Men også Telenor vil konkurrere om egne kunder og har tildelt Telenor Nextel oppgaven som tjenesteleverandør for de som firer litt på kvaliteten om det blir firt tilsvarende på prisnivået.

Nextel har alt klart til å etablere IP basert på H323-standarden som egen abonnementsform og skal bare ha prissettingen igjen før tjenestene lanseres i markedet, etter noen ukers forsinkelse i henhold til planene som ble offentliggjort på Voice on the Net-konferansen i Oslo i juni.

IT Network (ITN) sitt viktigste fortrinn er prissettingen, med utenlandssamtaler for tildels mye lavere priser enn Telenor. Til USA og Storbritannia tilbyr ITN minuttsamtaler for under en krone, mens Telenor ligger på to og en halv for USA og over en og en halv krone på Storbritannia..

Dette er en sterk utfordring, men den vil nok Telenor Nextel gjerne ta. Der i gården er IP-telefoni et av satsingsområdene og skal være en betydelig den av den lønnsomme milliarden Morten Lundal har lovet Telenorsjef Tormod Hermansen i år 2000. Blant de store telekomaktørene er selskapet rimelig langt framme og selskapet har internasjonale ambisjoner på IP-telefoni, dels med tradisjonelle telcos som konkurrenter.

Usikkerheten om hva kundene vil velge, gjør IP så spennende. For de aktørene som våger å lære seg spillets nye regler å kjenne, er det mye å hente.

Til toppen