Klar med Norges første sikkerhetsportal

Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen lanserer en sikkerhetsportal for næringslivet — en måned før Staten.

Kantega-sjef Jon Øyvind Eriksen lanserer en sikkerhetsportal for næringslivet — en måned før Staten.

Den offentlige sikkerhetsportalen er lovet klar 15. desember, men Kantega er et hestehode foran.

Med løsningen fra Kantega kan norske bedrifter fra i dag koble seg på en sikkerhetsportal beregnet for det private næringslivet med digital signatur som ASP-tjeneste. I motsetning til staten tilbyr Kantega også støtte for BankID.

Den nye Kantega-portalen tilbyr støtte for de to ledende PKI-løsningene i Norge: Buypass og BankID. Disse identitetsløsningene har til sammen over 500 000 brukere. Dermed har Kantega-portalen en større potensiell brukermasse enn den offentlige sikkerhetsportalen, i tillegg til at den kommer en måned før.

Kantega leverer sikker pålogging og digital signatur som tjenester over Internett, og ser et stort marked for slike tjenester.

Digital signatur fjerner behovet for papirarbeid. Store virksomheter kan realisere besparelser både i penger og tidsforbruk når de digitaliserer forretningsprosesser som i dag er papirbaserte.

Ved å være først ute med denne tjenesten håper administrerende direktør Jon Øyvind Eriksen i Kantega på en betydelig markedsandel i næringslivet.

– Bedrifter kan bruke Kantega-portalen for å innhente digitale signaturer fra kunder på avtaler, søknader og andre dokumenter, sier han.

I tillegg kan bedrifter også bruke den nye sikkerhetsportalen som en fjerndriftet løsning for sikker pålogging, slik at de slipper kostnadene og risikoen forbundet med å administrere en egenutviklet sikkerhetsløsning.

Integrasjonen skjer gjennom et åpent, standardisert grensesnitt, slik at det ikke er behov for installasjon av komponenter i bedriftens nettsted.

Den nye sikkerhetsportalen er en ASP-tjeneste som er laget med programvaren Kantega Secure Identity. Programvaren støtter flere ulike digitale ID-er gjennom en plugin-mekanisme. Den fungerer som en lokal portal, som gjør identifisering og digital signatur tilgjengelig som webtjenester. Programvaren tilbys i to varianter, som en internettbasert sikkerhetsportal (ASP-tjeneste), og som programvare for lokal installasjon.

Kantega har implementert flere av Norges PKI-løsninger for kunder som MinSide (den norske stat), SpareBank1, Norsk Hydro og Gassco.

Til toppen