Klar til kampen om kablene

Når EU-kommisjonen onsdag etter all sannsynlighet godkjenner fusjonen mellom Telenor og Telia, får selskapene noen måneder på å selge ut overlappende virksomhet og kabel-TV virksomhet. Og beilende konkurrenter til de to selskapene står allerede i lang kø.

Når EU-kommisjonen onsdag etter all sannsynlighet godkjenner fusjonen mellom Telenor og Telia, får selskapene noen måneder på å selge ut overlappende virksomhet og kabel-TV virksomhet. Og beilende konkurrenter til de to selskapene står allerede i lang kø.

Og det som nå skal selges er komplette teleutfordrere i både Norge og Sverige, aksjer i det tidligere telemonopolet i Irland, foruten Telenor og Telias kabel-TV-virksomhet.

Størst interesse er det knyttet til aksjene i Telia Norge og til kabel-virksomheten. Omsetningen av kabel-TV-aksjer i Norden i år kan tyde på priser per kunde på over 10.000 kroner for kabelnett med moderne teknologi. Det hadde Stjärn TV i Stockholm og fikk dermed hele 17.000 kroner per kunde da eierne solgte til UPC i sommer. Verken Telenor eller Telia har spesielt godt oppgraderte nett, selv om Telia har kommet noe lenger i sitt oppgraderingsarbeid enn det en har i Telenor Avidi.

Når Telenor Avidi har kjøpt kabel-TV-nett i Norge de siste årene har selskapet betalt høyst et par tusen kroner for hver kunde. Nå er det grunn til å tro at Telenor kanskje kan få noe mer for sine kunder når de selges samlet. Med en pris på mellom 2000 og 4000 kroner for hver av selskapets 280.000 kunder blir totalprisen på mellom 560 og 1120 millioner kroner. Om Telia får tilsvarende pris for sine 1,3 millioner kunder blir summen et sted mellom 2,6 og 5,2 milliarder kroner.

Blant de selskapene som kan tenke seg å øke sin kabel-TV-virksomhet i Norge og Sverige er UPC Norge (tidligere Janco Multicom), via sitt nederlandske morselskap. Det som diskvalifiserer UPC er imidlertid kjøpet av StjärnTV som kan gi selskapet et tilnærmet kabel-monopol i Norge og Sverige.

En av de mulige utfordrerne kan være Tele Danmark, som allerede har kjøpt flere virksomheter fra Telenor, blant annet telefonkatalogvirksomheten i Sverige. Selskapet er heller ikke like avvisende til å by på det norske og svenske kabel-nettet ifølge RB-Börsen tirsdag.

Også Microsoft og Egmont kan være aktuelle kjøpere av virksomhetene.

De fleste tror at Tele Danmark vil benytte seg av sin opsjon til å kjøpe Telenors aksjer i det svenske teleselskapet Telenordia, og det er heller ikke usannsynlig at selskapet kjøper British Telecoms tredel for å overta hele selskapet.

Tele Danmark er også aktuell kjøper av Telia Norge. Det er uvisst hvilket selskap i gruppen Ameritech/Tele Danmark/NetCom GSM som er mest interessert i Telia Norge, for mens Tele Danmark har pengene er det NetCom som har sendt ut børsmelding om at selskapet er interessert i å kjøpe Telia Norge. Tele Danmark kjøpte seg imidlertid opp i NetCom etter at NetComs børsmelding ble sendt ut. NetCom har også bekreftet at det har foregått samtaler mellom selskapene.

I det siste har også Enitel vist sin lommebok i diverse medier og har supplert dette med børsmeldinger. France Telecom kunne også være en aktuell kandidat, om det ikke var for at selskapets interesse for Norden for øyeblikket er sterkest i Danmark. Selskapet, som eier en tredel av aksjene i ElTele Øst, valgte å ikke bruke sine opsjoner i sommer til å kjøpe seg opp i selskapet.

Det er ventet at EU-kommisjonen vil gi Telenor og Telia en frist for å rette seg etter kommisjonens betingelser for fusjonen. Om selskapet planlegger aksjesalg allerede i mai neste år, er det uansett grunn til å vente at salgene har skjedd før dette.

Til toppen