– Klare fordeler med lisensmodellen

Halvor Walla i Software Innovation forklarer sin skepsis til åpen kildekode.

– Klare fordeler med lisensmodellen
– Min påstand er at lisensmodellen i de fleste tilfeller gir lavest levetidskostnad, sier Halvor Walla, direktør i Software Innovation. Bilde:

For ti dager siden kunngjorde åpen kildekodeleverandøren Redpill Linpro at de utvikler en egen Noark 5-kjerne til Alfresco, et friprogbasert system for innholdsforvaltning. Noark er en standard fra Riksarkivet som sak- og arkivsystemer i norsk forvaltning må følge. Redpill Linpro argumenterte med at Noark-løsninger i friprog vil bryte Microsoft-monopolet.

Halvor Walla i Software Innovation, som leverer Noark-løsninger basert på Microsoft-teknologi, repliserte med at Friprog er en langt farligere monopolfelle. Det utløste et motinnlegg fra Martin Bekkelund i Friprogsenteret, – Direkte feil og logisk vranglås.

Her fortsetter debatten med et innlegg fra Halvor Walla.

Jeg kan berolige Martin Bekkelund fra Friprogsenteret med at min kunnskap om markedet for åpen kildekode er godt oppdatert selv om vår primære modell er lisensiert standard programvare.

I våre løsninger bruker Software Innovation selv komponenter basert på åpen kildekode. Vi integrerer også gjerne med løsninger basert på åpne kildekode. Et eksempel er SvarUt-komponenten for integrasjon mellom AltInn og Noark sak- og arkivsystemer, som forvaltes av KS som en friprogramvare løsning.

Før vi går for dypt i en debatt om hva som er korrekt definisjon av begrepet monopol, vil jeg løfte oss tilbake til det som må være utgangspunktet, nemlig at virksomheter anskaffer IT-løsninger for å dekke forretningsmessige behov. Selv om det er viktig å diskutere hvordan en modell bidrar til låsing til leverandør, så er det enda viktigere å debattere hvordan den løser det forretningsmessige behovet med best mulig kvalitet til lavest mulig levetidskostnad.

Min påstand er at lisensmodellen i de fleste tilfeller gir lavest levetidskostnad gjennom hvordan den samler mange kunder med likeartede behov på et standardprodukt, hvor leverandøren tar investeringsrisiko og kostnadene deles på mange kunder, med høy kvalitet, mye funksjonalitet, løpende innovasjon og lav kostnad per kunde som resultat.

Markedskreftene gir konkurranse som sikrer løpende innovasjon og investeringer utfra kundens behov. Gode arkitekturer for standard programvare gir også konfigureringsmuligheter for unike kundebehov uten å miste standardiseringsfordelene. Mange lisensbaserte leverandører bygger også økosystemer av tjenestepartnere rundt seg som gir kundene valgmulighet på tjenester og support. Dette er kjernen i strategien for leverandører som Microsoft og hvor resultatet er at kunden kostnadseffektivt får tilgang til nye og bedre funksjonalitet som kan implementeres og driftes standardisert.

Det samme gjelder for Software Innovation sine produkter: Våre kunder kan i alle våre markeder velge mellom en rekke godt kvalifiserte leverandører for bistand og support. Dette skaper konkurranse og kontinuerlig forbedring av tjenestene.

Bak mange initiativ med fri programvare er det for få ressurser til at produktene kan tilbys standardisert og med høyt funksjonsnivå. Da vil ikke bare forretningsbehovene løses dårligere, men de de vil også kreve en betydelig tilpasning og videreutvikling fra enten konsulenter eller fra interne entusiaster.

Både i forhold til videreutviklingen av produktet og for forvaltningen av den blir man svært avhengig av disse konsulentene eller interne entusiastene, derav karakteristikken monopollåsing. Ja, man har en teoretisk valgfrihet med å kunne hente inn hvem man vil til å overta arbeidet, men kostnadene ved dette er for de fleste betydelig og blir i praksis en vel så stor låsing som den man har i lisensmodellen. Mangel på standardisering gjør at sluttbrukere i mange tilfeller ikke opplever så stabile og brukervennlige løsninger som det man får fra en profesjonell leverandør med svært mange kunder.

I den virkelige verden er det gode eksempler også på bredt anlagt løsninger i åpen kildekode som lykkes med å tilby sine kunder gode og standardiserte løsninger. Det finnes også lisensbaserte leverandører som har skapt midlertidige monopolsituasjoner som utnyttes.

Ved valg av løsninger for kunden blir det derfor viktig å se bak modellene og vurdere ressursbasen og kundegrunnlaget som ligger bak den enkelte leverandør. Det er her jeg er avventende til nysatsningen for Noark-løsninger fra Redpill Linpro: Vil de klare å mobilisere nok ressurser til å skape tilstrekkelig funksjonelle løsninger til en konkurransedyktig pris? Konkurransen som eksisterer i dette markedet sikrer at seriøse og langsiktige leverandører som Software Innovation tar sine forpliktelser til videre utvikling på stort alvor og dermed gjør lisensmodellen til et fruktbart partnerskap mellom kunde og leverandør og ikke en negativ monopollåsing.

    Les også:

Les mer om:
;