Klarer fortsatt å ansette IT- folk i hundretall

Marthe Outzen tiltrekker gode medarbeidere ved å gjøre Steria tydelig i markedet.

Klarer fortsatt å ansette IT- folk i hundretall

Marthe Outzen tiltrekker gode medarbeidere ved å gjøre Steria tydelig i markedet.

Steria har klart det mange IT-bedrifter nærmest vil se på som umulig. Siden 2004 har selskapet ansatt flere hundre ansatte enten fra konkurrenter eller nyutdannede. Ingen har blitt rekruttert fra utlandet.

Allerede i 2003, mens IT-bedriftene var inne i sin verste nedbemanningsperiode, snudde Steria på flisa, og begynte å ansette IT-folk.

Som et av landets første arbeidsgivere opprettet Steria en egen stilling som skulle markedsføre selskapet mot potensielle medarbeidere.

Marthe Outzen er ansatt som ansvarlig for såkalt «employer branding» i Steria som ganske enkelt betyr å merkevarebygge arbeidsgivere, slik at det blir mer attraktivt å jobbe eller søke jobb i bedriften.

Ifølge foreningen HR Norge er Steria en av ganske få selskaper i Norge som satser på dette området. De fleste har ikke et klart fokus på dette området.

Markedet har blitt stadig mer støvsuget for arbeidskraft, men selv i fjor klarte Steria å ansette 104 nye kolleger.

I dag har Steria 325 ansatte, og selv om selskapet har klart å kapre mange nye er det også et faktum at 160 har sluttet i Steria siden 2004.

Dette har vært folk som ikke har hatt den riktig type kompetanse til den nye profilen til Steria eller som selv har valgt å gå.

– Det har vært helt nødvendig for oss å ha fokus på merkevare ettersom vi i 2002 endret profil og gikk fra å være produktorientert til ren konsulentvirksomhet, forteller Outzen til digi.no.

Outzen kommer fra en annen stilling i Steria, der hun har jobbet siden 2003. Før dette har hun studert og siden jobbet i til sammen ti år i Belgia, blant annet for PriceWaterhouseCoopers og i rekrutteringsselskapet Alexander Hughes.

Konsulentselskapet, som jobber for store virksomheter i offentlig og privat sektor, har gjort flere grep, blant annet startet sin egen lille IT-skole for erfarne konsulenter med kompetanseprogram.

Dette tiltaket skaffet 17 seniorkonsulenter fra konkurrentene. Steria brukte sine 45 rådgivere til å være mentor for de nye konsulentene som i kombinasjon av coaching, individuell oppfølging og kursmoduler, har blitt drillet til å bli superkonsulenter.

Ifølge Outzen har det ikke vært nødvendig å strekke seg med ublu lønninger for å tekkes nye konsulenter. Derimot tror hun utsiktene til videre utvikling av kompetanse, har vært drivende.

Steria bruker hele 10 prosent av sin omsetning til kompetansebyggende tiltak.

– Hver ansatt har krav på hvert år å få tre ukers kurs i områder de selv ønsker å videreutvikle seg i, forteller Outzen til digi.no.

Steria bruker mye av sin tid til å være ute hos høyskolene og universiteter for å hente inn nyutdannede. Det er spesielt NTNU som har vært en viktig rekrutteringskanal.

Til toppen