Klarer ikke å etterforske nett-barneporno

Politiet bruker ekstremt lang tid på å rydde opp i barneporno-saker. En to år gammel sak er ikke avsluttet.

Politiet bruker ekstremt lang tid på å rydde opp i barneporno-saker. En to år gammel sak er ikke avsluttet.

I mai 2004 ble en av de største barnepornoaksjonene gjennomført i Norge. Nærmere 250 personer ble siktet i aksjonen som fikk navnet Enea. Globalt var nærmere 10 000 involvert i skandalen.

Antall siktede i saken høres imponerende ut, men sjansjen for å bli straffet er minimal.

Politikriminalbetjent og leder av avsnitt for seksualisert vold i Nye Kripos, Harald Skjønnsfjell, uttalte i mai i fjor at det bare var 14 personer som så langt var domfelt etter Enea-aksjonen.

Han beklaget at politiet ikke har kommet lenger på ett år, men forklarte det med et stort og uoversiktlig billedmateriell, få ressurser og mangel på moderne datautstyr.

    Les også:

Det er Nye Kripos som er ansvarlig for databasen som nå skal inneholde minst 800.000 bilder. Bare 414 av barna som er avbildet er identifisert.

Men Enea-saken er på ingen måte glemt, og det har i løpet av det siste året blitt domfelt flere personer i saken.

Hvert år får Nye Kripos tilsendt rapport fra de 27 politidistriktene som finnes i Norge. Hvert politidistrikt melder inn sin status på saken. I tillegg har det norske politiet involvert 84 forskjellige land, som kan være innblandet i barneporno.

Hvert land har deretter gått til aksjon mot mistenkelig bruk på Internett, som varierer sterkt fra land til land. I USA ble det registrert 3500 brukere, mens det i Oman og Nepal bare var registrert en bruker per land.

Skjønnsfjell vil ikke gå ut med hvor mange flere som er blitt siktet siden i fjor, ettersom resultatet nå skal sendes videre til Riksadvokaten som skal ta stilling til videre etterforskning.

Det er en tøff jobb å finne overgriperen, og generelt lettere å pågripe dem som besitter bildene.

Skjønnsfjell er klar på at jobben på langt nær er avsluttet, og det skal iverksettes flere tiltak.

Til toppen