JUSS OG SAMFUNN

Klarer ikke å lære barna IT

Barnehagene har IT-utstyr, men det skorter på opplæring.

Barn ved Linjen barnehage på Alna i Oslo. Foto: Helge Kvandal,FAD
Barn ved Linjen barnehage på Alna i Oslo. Foto: Helge Kvandal,FAD Bilde: Illustrasjon/Helge Kvandal

Det digitale kunnskapsløftet innebærer IT-forståelse helt ned på barnehagenivå.

IKT er på full fart inn i barnehagehverdagen. En ny rapport viser at PCer og digitalkamera finnes i de fleste barnehager i landet, men mange barnehager vegrer seg mot å la barna ta dette i bruk. Barnehageansatte etterlyser mer opplæring i pedagogisk og kreativ bruk av IKT.

Selv om verktøyene er på plass i mange barnehager betyr ikke dette at de er tilgjengelige for barna, eller at de blir brukt kreativt og pedagogisk, i følge rapporten. To av tre barnehager gir barna tilgang til PC, og tre av fire gjør digitalkamera tilgjengelig for barna. Mens fotografering med digitalkamera og bruk av dataspill er de vanligste digitale aktivitetene, legger kun tre prosent av de barnehageansatte opp til at barn kan bruke IKT til å skape lyd, illustrasjoner og animasjoner. Dette «tyder på at den kreative bruken av digitale verktøy er nokså fraværende», konkluderer rapporten.

Etter- og videreutdanningsbehovet i barnehagesektoren er stort. 85 prosent av de ansatte oppgir i undersøkelsen at de ønsker opplæring i hvordan digitale verktøy kan brukes i det pedagogiske arbeidet.

- Vi må sørge for at barns bruk av IKT ikke blir ensbetydende med passive dataspill. Dersom barn får anledning til å bruke for eksempel digitale kamera og PCer i aktiv lek og læring, gir vi barna de beste forutsetningene for å utvikle digital dømmekraft og å bruke teknologien kreativt og utforskende, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys.

I følge Kunnskapsdepartementets Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver bør barn få oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap. En ny rapport som tar pulsen på bruken av at digitale verktøy i norske barnehager, viser at mer enn ni av ti barnehager har anskaffet seg PCer og digitalkamera.

- Barnehagene har behov for økt kompetanse på IKT-området for å gi barn et godt pedagogisk tilbud. Undersøkelsen gir et viktig kunnskapsgrunnlag på feltet som vil bli belyst i en ny barnehagemelding, sier Heidi Grande Røys.

Rapporten Barnehagens digitale tilstand er en landsomfattende kartlegging av utstyr, tilgjengelighet og bruk av digitale verktøy i barnehagen. Rapporten er utarbeidet av Nina Bølgan ved Høgskolen i Oslo på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Kartleggingen er foretatt av Synovate MMI ved telefonintervju til 1012 ansatte i barnehagen i april 2008.

Les mer om:
Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.