Klargjør for struping av fildeling

En rekke svenske Internett-leverandører har kjøpt inn utstyr som kan strupe fildelingstrafikk.

En rekke svenske Internett-leverandører har kjøpt inn utstyr som kan strupe fildelingstrafikk.

Det svenske selskapet Netintact forteller til svenske Internetworld at omtrent hundre større og mindre Internett-leverandører i Sverige har kjøpt inn produktet Packetlogic, som skal gjøre det enkelt å overvåke all Internett-trafikk og faktisk også se hvilken programvare brukeren kommuniserer med. Utstyret henter informasjonen fra innholdet i pakkene som sendes over nettverket.

Ved hjelp av denne informasjonen kan Internett-leverandørene prioritere ned for eksempel fildelingstrafikk hvis den er så stor at det går utover kapasiteten til å levere annen type trafikk, for eksempel e-post.

Også i Norge har Internett-leverandører testet slik utrustning. digi.no skrev i fjor sommer om at Telenor Avidi en periode utførte et pilotprosjekt hvor et mindre antall kunder fikk begrenset kapasitet på utgående fildelingstrafikk. Formålet med forsøket var å se om selskapet ved hjelp av prioritering på generell basis kunne bedre den oppfattede opplevelsen ved bruk av selskapets tjeneste. digi.no er ikke kjent med at andre norske Internett-leverandører har tatt i bruk slikt utstyr, men heller ikke Telenor Avidi hadde informert noen om dette før digi.no spurte.

Problemet er i mange tilfeller at en liten andel av brukerne utnytter en uforholdsmessig stor del av den totale kapasiteten. Det er særlig den utgående trafikken som er problemet. Mange av de mindre, svenske leverandørene - blant annet energiselskaper og bynett - har noen få tusen brukere og begrenset kapasitet. De store leverandørene, som Telia, Bredbandsbolaget og Bostream, har tilgang på helt andre kapasiteter og priser.

Derfor er det trolig de små leverandørene som i første omgang vil ta i bruk produkter som Packetlogic. Men også de store selskapene vurderer dette. Bostream, som leverer Internett-forbindelser på opptil symmetriske 100 Mb/s til husstander i borettslag, forteller til Internetworld at kunder som for eksempel belaster nettet kontinuerlig med 70 Mb/s kontinuerlig i flere døgn, vil bli kontaktet.

Til toppen