Klargjør siste test av Firefox 3

Firefox 3 vil etter alt å dømme bli lansert i juni. Det har da også vært planen i noen måneder, men tyder mye på at det kun vil være nødvendig med én siste testrunde før den nye versjonen av nettleseren kan slippes. Før utgivelsen av Firefox 2 ble det utgitt tre lanseringskandidater.

I helgen kunngjorde Mike Schroepfer, visepresident for teknikk i Mozilla, at Firefox 3 Release Candidate 1 (RC1) er kodekomplett. Denne skal nå bygges og testes internt.

Dersom alt går bra, vil denne versjonen gjøres offentlig tilgjengelig i slutten av mai. Dersom det ikke blir funnet noen alvorlige feil under denne testingen, vil RC1 gjøres til lanseringsversjonen av Firefox 3.

Oppdages det derimot alvorlige feil, vil man måtte komme med ytterligere lanseringskandidater.

Til toppen