Klarsignal for Lenovo Norge

Vi planlegger Lenovos organisasjon i Norge, sier salgsdirektør Hanne Klausen i IBM PC Norge.

Vi planlegger Lenovos organisasjon i Norge, sier salgsdirektør Hanne Klausen i IBM PC Norge.

Utad tar IBM for gitt at overføringen av IBMs PC-avdeling til Lenovo vil gå i orden. Den kommende Lenovo Norge starter med 16 medarbeidere, sier salgsdirektør Hanne Klausen i IBM Norges PC-divisjon. Hun gleder seg til å ta opp igjen en helhjertet satsing på hele PC-markedet og til å ta opp igjen tråden som IBM Norge slapp i 2000 da IBM sentralt bestemte seg for å slutte å selge PC-er til vanlige forbrukere.

– IBM sentralt tar sikte på at det nye selskapet skal være operativt innen utgangen av andre kvartal i år. Med 16 medarbeidere i Norge av 19.000 ansatte i det nye konsernet vil nok ikke vi prioriteres først når det gjelder å få orden på alt. Vi planlegger den nye organisasjonen i Norge, men det er ennå ikke bestemt hvem som skal lede den. Navnet på det nye selskapet er heller ikke bestemt.

Klausen understreker at dagens kunder vil fortsette å forholde seg til det samme salgskorpset og den samme kundestøtten som de har i dag.

– Avtalen binder IBM-apparatet til Lenovo i fem år framover. Det innebærer blant annet at IBMs selgere skal måles på PC-salget, at Lenovo kjøper IBMs tjenester på support og at leasing skal tilbys gjennom IBM Global Financing. Alle eksisterende produktplaner opprettholdes for de nærmeste atten månedene.

Det innebærer at kundene bare gradvis vil merke endringer. Perioden fra det nye selskapet gjøres operativt og ut første kvartal 2007 skal ifølge planen være en «stabilitetsperiode». Så innledes en «overgangsperiode» fram til andre kvartal 2010.

Det er først og fremst innen SMB-markedet og konsument at det skal skje nye ting. Disse markedene oppfattes også sentralt i nye Lenovo som der den potensielle veksten er størst.

Da IBM trakk seg ut av konsumentmarkedet i 2000, hadde Aptiva-PC-ene en norsk markedsandel på 30 prosent. I motsetning til IBM har Lenovo i dag en rekke modeller beregnet på dette markedet, også medie-PC-er og bærbare. Lenovo framstiller dessuten skrivere og mobiltelefoner, men det er ikke planer om å trekke disse inn i Norge, i hvert fall ikke i det nye selskapets startfase.

– Vi skal opparbeide kanaler og satse på å få PC-ene ut gjennom detaljist, sier Klausen. Hun bekrefter at man også vurderer nettsalg, men vil ikke gi detaljer.

    Les også:

Til toppen