Klart flest kvinner i sosiale nettsamfunn

Kvinnene strømmer til sosiale nettjenester som MySpace og Facebook.

Klart flest kvinner i sosiale nettsamfunn

Kvinnene strømmer til sosiale nettjenester som MySpace og Facebook.

Kvinner er i klart flertall blant de som tar i bruk populære sosiale nettjenester som MySpace og Facebook.

Det kommer frem i en fersk undersøkelse som er utført av det amerikanske nettanalyseselskapet Rapleaf.

Undersøkelsen tar for seg alderssammensetninger og kjønn for en rekke sosiale nettsteder, og datagrunnlaget inneholder nesten 50 millioner personer.

Ikke overraskende er det flest brukere av sosiale nettsamfunn blant den yngre garden.

Aldersgruppen 18-24 år er størst på Facebook, med om lag 1,7 millioner kvinner mot rundt i undekant av én million menn. Det samme alderstrinnet dominerer på MySpace, med syv millioner kvinner og litt over fem millioner menn.

LinkedIn er en av svært få sosiale nettsamfunn i undersøkelsen som har flere mannlige brukere enn kvinner. Her er brukerne også generelt litt eldre. Aldersgruppen 25-34 er klart størst blant brukerne av forretningsnettverket.

Tallene for fototjenesten Flickr viser at voksne menn er mer interessert i å dele bildene sine på nettet, men totalt sett for alle alderstrinn er kvinnene i flertall også her.

Andre funn:

  • Jenter og kvinner i aldersgruppen 14-24 dominerer aktiviteten på sosiale nettjenester, og har flere venner enn gutter og menn i samme alderstrinn
  • Menn over 35 er mer aktive og har flere venner enn kvinner på samme alder
  • En gjennomsnitlig bruker av sosiale nettverk har 2-25 venner

Rapleaf opplyser at undersøkelsen tar for seg personer som deltar i minst en sosial nettjeneste, og at de kun tar med data der det finnes aldersinformasjon om brukerne. Om lag 90 prosent av respondentene i undersøkelsen er amerikanske.

Tallene kan beskues på selskapets nettsider. Der kan man også laste ned et regneark med alle dataene.

Til toppen