Klart for børsnotering av PAN-SOL

Striden mellom Telia, Telenor og Schibsted er bilagt, og alle tre partnerne blir med videre. Løsningen er at Telia får kjøpe ti prosent av PAN-SOL i forbindelse med emisjon og børsnotering.

Striden mellom Telia, Telenor og Schibsted er bilagt, og alle tre partnerne blir med videre. Løsningen er at Telia får kjøpe ti prosent av PAN-SOL i forbindelse med emisjon og børsnotering.

I dag var det resultatpresentasjon for de dystre 1999-tallene for Norges største mediehus. De tre eierne av Scandinavia Online (SOL), Telia, Telenor og Schibsted rakk akkurat å løse de siste spørsmål omkring etablering og notering av selskapet. Det skjedde tirsdag kveld.

Etter at sammenslåingen mellom de to statlige teleselskapene Telia og Telenor ikke ble noe av, har Telia vært på jakt etter å beholde en størst mulig andel av et panskandinavisk SOL før en børsnotering. Schibsted sikret seg opsjoner på ytterligere oppkjøp i de få månedene fusjonen tross alt varte.

Etter at telefusjonen brøt sammen ville ikke Telia godta Schibsteds økende innflytelse. De mente at avtalen var gjort under bristende forutsetninger siden det fusjonerte selskapet strandet og krevde aksjene tilbake.
Les om konflikten i digi.no:
Telia: - Ingen børsnotering av SOL uten oss
Norsk-svensk Internett-krig til rettsapparatet
Telia trygler om reforhandlinger
Telia nekter Schibsted SOL-opsjoner
Konflikten truet med å velte hele børsnoteringen, i hvert fall ble planene kraftig utsatt. Men nå er det altså klart for en notering av PAN-SOL med norske Kirsten C. Idebøen som konsernsjef.


Forutsetningene for etablering, drift og børsnotering er diskutert ferdig, og partene har bestemt at selskapet skal børsnoteres så fort som mulig.

Børsnoteringen blir i Stockholm.

Samtidig med børsnoteringen kommer Schibsted til å selge fem prosent av aksjene i PAN-SOL til Telia til emisjonskurs og ytterligere fem prosent til snittkursen de første 30 dagers handel etter notering.

Det dskuteres å gjennomføre en emisjon på rundt 20 prosent til nye aksjeeiere i forbindelse med noteringen. Før PAN-SOL går på børs og emisjonen fører til en utvanning blant de tre eierne, sitter Schibsted med 50 prosent, Telia med 25 prosent og Telenor med 21 prosent av selskpapet. De resterende aksjene eies av de ansatte og minoritetsinnehavere.

Til toppen