Klart for kamp om nye norske nettadresser

Det blir nok kamp om mange adresser når Norid åpner for registrering av domenenavn som bare tall.

domene url med tall
domene url med tall

Det blir nok kamp om mange adresser når Norid åpner for registrering av domenenavn som bare tall.

Norid skal i juni år begynne å ta imot de første søknadene om domenenavn som bare består av tall, som for eksempel 123.no. I overgangsperioden vil tildelingen skje ved trekning hvis flere søker om samme navn.

Nøyaktig klokken 10.00 på onsdag den 13. juni 2007 åpner Norid for mottak av disse søknadene. Fram til fredag 15. juni kl. 16.00 blir disse søknadene tatt imot og lagt på vent. Deretter stenges mottaket for alle typer søknader.

Mandag uken etter, den 18. juni, vil Post- og teletilsynet gjennomføre en trekning for å bestemme rekkefølgen for behandling av søknader der flere har søkt om samme navn. Hver organisasjon vil bare bli med i trekningen med én søknad om samme navn.

Det åpnes for mottak av søknader igjen tirsdag 19. juni kl. 10.00. Etter dette skjer søknadsbehandlingen etter det vanlige først til mølla-prinsippet.

Søkere går via en registrar på vanlig måte. Med noen unntak vil domenesøknader som ikke gjelder nummerdomener bli behandlet som vanlig i overgangsperioden.

Generelt gjelder ingen fortrinnsrett til nummerdomener, slik det heller ikke gjør for andre domenenavn. Det gjøres imidlertid unntak for nummerdomener som tilsvarer nasjonale nødnummer, som 113.no, som i en overgangsperiode bare kan registreres av den institusjonen som disponerer telefonnummeret. Bakgrunnen for unntaket er at nødnumrene utgjør spesialtilfeller der samfunnet vil ha sterk interesse av å unngå forvirring og misbruk med konsekvenser for liv og helse.

Norid åpner for nummerdomener fordi domenenavn etter hvert knyttes sterkere opp mot firmanavn og varemerker, og fordi noen virksomheter har navn eller produkter som består av bare tall.

Den viktigste årsaken til at nummerdomener har vært forbudt, er at det har vært en risiko for tekniske problemer knyttet til å bruke bare tall i domenenavn. En analyse viser at man nå kan se bort fra en slik risiko.

- Flere har savnet en mulighet for å skaffe seg et nummerdomene der dette gjenspeiler et produkt- eller firmanavn, så vi er glade for at det nå er trygt å tilby slike navn, sier daglig leder i Norid, Hilde M. Thunem, i en pressemelding.

Mer informasjon finnes på denne siden.

Til toppen