Klart for norsk Microsoft-finansiert PKI-forsker

Microsoft skal bidra til å finansiere et treårig doktorgradsstipend i PKI ved NTNU.

Microsoft skal bidra til å finansiere et treårig doktorgradsstipend i PKI ved NTNU.

I begynnelsen av mai i fjor var Microsoft-sjef Steve Ballmer på norgesbesøk. Hensikten var primært å få norske myndigheter med på en ordning som gir dem innsyn i kildekoden til Windows. Næringsminister Ansgar Gabrielsen benyttet anledning til å ta opp problemstillinger rundt utvikling av PKI («public key infrastructure», det vil si infrastruktur for offentlige krypteringsnøkler). Ballmer lovet at Microsoft skulle bidra uavhengig norsk forskning på temaet, nærmere bestemt en treårig stipendiatstilling, knyttet til et eksisterende men ennå ikke bestemt norsk fagmiljø.

    Les også:

I dag meldte Nærings- og handelsdepartementet (NHD) at Microsoft skal bidra med en million kroner til doktorgradsstipendiet, og at stipendiatstillingen legges til NTNUs Institutt for telematikk. Også Forskningsrådet bidrar til finansieringen, og skal ellers stå for den administrative og faglige oppfordringen. Seniorrådgiver Katarina de Brisis i NHD bekrefter at det har tatt et års tid for Microsoft og departementet å bli enige om emne og miljø for forskningen.

– De avgjørende kriteriene for å velge NTNU har vært god kompetanse for sikkerhet, at miljøet har tyngde internasjonalt, og at det også har kompetanse om hvordan PKI og digitale signaturer kan tas i bruk i stor skala, sier de Brisis til digi.no

Stillingen skal utlyses av NTNU innen sommeren. de Brisis håper stipendiaten kan være i gang allerede i september.

Forskningen skal bidra til å nå målet i Regjeringens handlingsplan eNorge 2005 om å legge til rette for allmenn bruk av elektronisk signatur i Norge. I oktober i fjor fikk departementet samlet alle ledende PKI-aktører – blant dem BankID-prosjektet (alle bankene), Telenor (Zebsign), Posten (Buypass), NetCom, IBM og Microsoft – i et felles samarbeidsprosjekt.

– Dette prosjektet skal løse tekniske problemstillinger vedrørende interoperabilitet, forklarer de Brisis. – De første resultatene er klare og gjennomgår nå en kvalitetssikring. Vi regner med at det ferdigstilles innen dette år, i samsvar med tidsrammen.

NHD sier at forskningsarbeidet ved NTNU skal fokusere på bruk av digital signatur i forbindelse med identifikasjon av brukere av universitetenes IT-tjenester. Det skal kobles til det såkalte FEIDE-prosjektet, som er igangsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet. FEIDE gjelder felles elektronisk identitet for brukere innenfor norsk utdanningssektor: universiteter, høgskoler, videregående skoler og grunnskoler.

Per mars i år har 80.000 brukere ved ett universitet og to høgskoler fått tildelt FEIDE-navn. FEIDE-prosjektet driver forsøk med smartkort og sertifikater for innlogging. FEIDE videreføres som prosjekt ut 2004, og gjøres deretter om til en permanent driftsorganisasjon.

Microsoft er også direkte med på FEIDE, gjennom prosjekter ved flere høyskoler for å øke antall godkjenninger og etablere FEIDE-godkjenning basert på Windows-teknologi.

– Bidraget til doktorgradsstipendiet er vårt største til norsk forskning rundt PKI og digitale signaturer, sier Torstein Harildstad i Microsoft Norge til digi.no. – Vårt bidrag til de øvrige prosjektene vi er med på i Norge kan tallfestes til rundt en halv million kroner.

Til toppen