Klart for norske pass med ansiktsgjenkjenning

Nå er snart utstyret på plass og du må begynne å vise fingeren i passkontrollen.

Nå er snart utstyret på plass og du må begynne å vise fingeren i passkontrollen.

Norge deltar i Schengen-samarbeidet. Politiet må derfor tilpasse seg internasjonale regler rundt grensekontroll av personer, reisedokumenter og kjøretøy, og Norge må innføre biometriske pass.

Biometriske data gir muligheten til å identifisere mennesker gjennom unike fysiske attributter som fingeravtrykk, iris eller ansiktskarakteristikker.

Fem leverandører har knivet om kontrakten for biometrisk kontroll av pass og visum. Blant dem Steria og Siemens Business Services (SBS).

I dag ble det kjent at Utenriksdepartementet og Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) tildeler Motorola kontrakten.

Motorola skal levere utstyr for innsamling og verifisering av biometriske data for norske pass, visum og andre reisedokumenter. Det innebærer flermodus identifikasjonsløsninger som kombinerer fingeravtrykk, todimensjonal ansiktsgjenkjennelse og signaturgjenkjennelse. Kontraktens verdi er ukjent.

Motorolas løsning for Norge vil være en av de første i Europa til å følge EUs standard for pass- og visumsøknadssystemer, som krever fingeravtrykk, todimensjonal ansiktsgjenkjennelse og signaturgjenkjennelse, en flermodus som sikrer dataintegritet og sikkerhet ved å kombinere flere identifikasjonskilder fremfor kun én.

Motorola skal levere rundt 700 stasjonære registreringsstasjoner til bruk i Norge, og ytterligere et hundretalls bærbare versjoner til bruk i norske ambassader og andre registreringssentre verden over.

Fingeravtrykksavlesningene vil ha en oppløsning på 1000 piksler per tomme (ppi). I tillegg til den mer vanlige 500 ppi.

Målet med teknologien er å bidra til en enklere registreringsprosess for søkere av pass og visum, mens tilfanget av data bidrar til at UD og PDMT styrker grensesikkerheten i Norge.

Motorola skal levere tilleggsprogramvare som vil hjelpe søkere gjennom registreringsprosessen. Dette inkluderer lokale språkversjoner for de bærbare enhetene.

Motorolas løsning for sivil ID innhenter, styrer og beskytter reiserelaterte biometriske data i henhold til standarder gitt av International Civilian Aviation Organisation (ICAO). Løsningen sikrer også lagring, kryptering og interoperabilitet av biometrisk informasjon, i tillegg til å tilfredsstille den norske Personvernloven.

Arbeidet med dette har dratt ut veldig i tid. Allerede i oktober i fjor ble det trykket opp i underkant av 30 000 biometriske pass med ansiktsgjenkjenning. Arbeidet ble stoppet fordi det tilfredsstilte ikke Datatilsynets sikkerhetskrav.

    Les også:

Til toppen