Klart for ny amerikansk storfusjon

USAs nest største og femte største lokale teleselskap, SBC og Ameritech fusjonerer og etablerer USAs største lokaltelefoniteleselskap i en handel verdsatt til 81 milliarder dollar (620 milliarder kroner).

USAs nest største og femte største lokale teleselskap, SBC og Ameritech fusjonerer og etablerer USAs største lokaltelefoniteleselskap i en handel verdsatt til 81 milliarder dollar (620 milliarder kroner).

Det er den amerikanske telekommisjonen, FCC, som har gjort det klart at de godkjenner SBCs oppkjøp av Ameritech, under forutsetning at selskapene innfrir 30 betingelser.

Disse er satt for å øke konkurransen på selskapenes lokaltelefonimarkeder, og de to selskapene må gå med på å betale to milliarder dollar i bøter om de ikke oppfyller betingelsene. Blant betingelsene er at de to selskapene må opprettholde telekonkurransen i 30 ulike lokale markeder i minst to og et halvt år.

FCC skriver at konkurrerende teleselskap må få anledning til å etablere seg som teleselskap på SBC og Ameritechs egne telelinjer.

SBC og Ameritech vil til sammen ha årlige inntekter på 46 milliarder dollar og kontrollere en tredel av landets telefonilinjer.

Ameritech eier en kontrollerende aksjepost i Tele Danmark, og de to selskapenes samlede aksjepost i det norske mobilselskapet NetCom GSM er nå i underkant av 40 prosent.

Til toppen