Klart for nytt mobilnett

DCS 1800 eller "storbynettet" er det nye mobilnettet som skal avlaste GSM. Konsesjonsutlysningen kommer ved juletider.

DCS 1800 eller "storbynettet" er det nye mobilnettet som skal avlaste GSM. Konsesjonsutlysningen kommer ved juletider.

I forbindelse med dereguleringen av det norske telemonopolet vil det lyses ut konsesjoner på dette nye mobilnettet opplyser ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet Per Sanderud til digi:tele.

- Det som er sagt i Stortingsproposisjon 70 om det norske telemarkedet, er at det skal lyses ut DCS 1800-konsesjoner, sier han. - I dag er saken til utredning, der vi blant annet jobber med utlysningsteksten.

Før jul skal Samferdselsdepartementet ha ferdig forskriftene, utlysningsteksten, før konsesjonene lyses ut tidlig i 1997.

- Vi har registrert interesse for dette mobilnettet, sier Sanderud, men han vet ikke hvor mange konsesjoner departementet vil gi. Dette er dessuten avhengig av hvor mange som søker, og hva den enkelte aktør kan tilby.

Siden det ikke blir stilt krav til dekningsområder for DCS 1800 -standarden, og siden frekvenser er en begrenset ressurs, vil Samferdselsdepartementet sette en pris på de frekvensene som skal benyttes til disse mobilnettene. Sanderud sier at konsesjonsvilkåene vil bli sendt ut på høring, slik at de involverte partene kan få komme med innsigelser.

DCS 1800 standarden skal supplere det ordinære GSM-båndet som forventes å få store kapasitetsproblemer, blant annet som en følge av at bruken av GSM øker og delvis overtar for de mer tradisjonelle systemene som NMT 900 og 450. DCS 1800-nettet, eller "storbysystemet" som det også kalles på grunn av kortere rekkevidde enn ordinær GSM (i 900 MHz-båndet), er GSM i 1800 MHz-båndet.

Det er kjent at flere aktører er interessert i å etablere et slikt mobilnett. Den svenske teleoperatøren, Telia, har tidligere hatt planer om å begynne med testing og prøvedrift av DCS 1800, men fikk dengang avslag på søknaden.

Til toppen