Klart for Suns Java-sak mot Microsoft

Rettsmaterialet viser at Microsoft ønsker å sabotere Java som verktøy for å utvikle mot flere plattformer. Krangelen dreier seg om hvorvidt sabotasjen strider mot Java-lisensavtalen som ble undertegnet i mars 1996.

Rettsmaterialet viser at Microsoft ønsker å sabotere Java som verktøy for å utvikle mot flere plattformer. Krangelen dreier seg om hvorvidt sabotasjen strider mot Java-lisensavtalen som ble undertegnet i mars 1996.

Tirsdag begynner den første av tre høringsdager i Suns søksmål mot Microsoft for brudd på Java-lisensavtalen. Sun krever en midlertidig forføyning som inntil videre skal gjøre det ulovlig for Microsoft å distribuere Windows 98 og utviklingsverktøyet Visual J++ 6.0. Sun anklager Microsoft for krenking av varemerket Java, falsk reklame og utilbørlige konkurransemetoder.

Lisensavtalen krever at de som har en Java-lisens, må oppfylle bestemte kompatibilitetstester. Microsoft tolker dette dithen at det holder å oppfylle testene som var klare på det tidspunktet avtalen ble inngått. Sun mener lisensavtalen tvinger Microsoft til å holde seg til det Sun-definerte programmeringsgrensesnittet (API - application programming interface) Java Native Interface. Microsoft tilbyr et eget Java-grensesnitt mot Windows, kalt J-Direct. Dette API-et er ikke kompatibelt med Suns, og applikasjoner som benytter det, vil ikke oppfylle Suns hovedtanke med Java, nemlig én utvikling til alle plattformer.

Rettsmaterialet tyder på at Microsoft går inn for å spalte Java i gjensidig inkompatible grener. Det viser også at det var betydelig interne skepsis i Sun mot å inngå noen som helst avtale med Microsoft, av frykt for å oppleve det samme som selskaper som Sybase (databaseverktøy) og Stac (diskkomprimeringsprogramvare).

Nettstedet ZDnet har offentliggjort noe av rettsmaterialet, i form av utvalgte e-post-meldinger fra Sun og Microsoft. Blant dem:

  • En detaljert melding fra den sentrale Microsoft-utvikleren Anders Hejlsberg (kjent som opphavet til Turbo Pascal) der han redegjør for hvordan Microsoft kan bygge inn Java-utvidelser i sine Java-verktøy, slik at verktøyet i praksis står fram som "et forsiktig ekteskap mellom Java og C", forsøksvis døpt J++. Applikasjonene generert av et slikt verktøy skulle ha etternavnet jpp (ikke java).
  • Et internt Microsoft-referat fra en Java-diskusjon med Eric Schmidt og andre ledere i Novell. Her heter det rett ut: "They honestly believe Microsoft is involved in Sun's 'open process'. We said this is not the case." ("De tror oppriktig på at Microsoft er med på Suns 'åpne prosess'. Vi sa dette ikke var tilfellet.")
  • I en melding fra Bill Gates som svar på dette referatet heter det at Microsoft ikke har noe interesse av å samarbeide med Novell om Java. Han legger til: "Vi ønsker ikke å sende ut (Suns) 'standard' (Java-programmeringsgrensesnitt eller Java-API) med Windows fordi vi ønsker å gjøre våre egne API-er mer tiltrekkende. Vi ønsker at alt som nytter en tverrplattform API til å ha den ulempen å kreve mellomvarekode og ikke være så tett integrert med den egentlige plattformen og dens brukergrensesnitt, sikkerhet og programmeringsmodell. Vi ønsker å utvikle (Windows) standard-API-er raskt og ikke la uavhengige utviklere bruke tid på noe som gjelder flere plattformer."
  • I en lang melding datert 31. mai 1997 gir Michael Toutonghi i Microsoft en oversikt over alle tilfellene der "vår Java-støtte krever en inntektsbringende Microsoft-plattform."

Ellers hører det med til dommerens problemer at "Special Master" (spesiell sakkyndig) i saken, tidligere dommer John A Flaherty, trakk seg da han ble klar over at pensjonsfondet hans satt med Microsoft-aksjer. Hans etterfølger er ennå ikke utnevnt.

Til toppen