Klart Svar i NetCom

NetCom ASA fusjonerer inn datterselskapet Klart Svar AS i NetCom GSM as.

NetCom ASA fusjonerer inn datterselskapet Klart Svar AS i NetCom GSM as.

- Vi mener at det er viktig å samle de aktivitetene som hører sammen på ett sted for å holde fokus på hva vi jobber med, sier informasjonsdirektør Per Bjørkum.

Fusjonen kommer samtidig med at NetCom omorganiserer sine salgs- og markedsføringsaktiviteter.

All den tid Klart Svar allerede er et heleid datterselskap får ikke fusjonen regnskapsmessige konsekvenser. Imidlertid vil selskapet fra 1. januar rapportere aktivitene i Klart Svar og NetCom GSM under ett.

Klart Svar endret i sommer sitt konsept ved at logistikk-funksjonen ble outsources til et britisk selskap.

Klart Svar består i dag av 4 heleide butikker og rundt 70 franschise-butikker. NetCom regner med at det totale antallet butikker vil reduseres til rundt 60 i løpet av 1999.

Jan Petter Rønning forblir operativt ansvarlig for Klart Svar og vil rapportere til salgsdirektør Mikal Rohde.

Fusjonen har regnskapsmessig virkning for 1998.

Til toppen