Klassekampen fikk inn 4 millioner kroner

Klassekampen avsluttet mandag sin aksjekampanje idet avisa passerte 4.000 solgte aksjer, til sammen verdt 4 millioner kroner.

Dermed kan drømmen om en positiv egenkapital bli til virkelighet for Klassekampen AS. Målet er å satse friskere redaksjonelt, ifølge avisa.

I forbindelse med kampanjen ble det laget et opprop kalt "Ja til en kritisk offentlighet". En rekke mennesker fra det offentlige liv i Norge har skrevet under oppropet, blant dem forfatterne Tove Nilsen, Jon Fosse og Trude Marstein, Oslo-biskop Gunnar Stålsett og professor og tidligere formann i Nobel-komiteen, Francis Sejersted.

Til toppen