Kleppa inviterer alle til sitt DLD-seminar

Kritiserer Storberget og lar også motstanderne av EU-direktivet slippe til.

Kleppa inviterer alle til sitt DLD-seminar

Oslo (NTB): Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) gjør ikke som justisminister Knut Storberget (Ap), men velger i stedet å arrangere seminar om datalagring der alle parter blir hørt.

Det vakte furore hos en rekke organisasjoner at Storberget kun ville invitere politiets egne etater til å holde innlegg på et høringsseminar om datalagringsdirektivet. Alle andre må nye seg med å være tilhørere og eventuelt stille spørsmål fra salen.

Kleppa mener dette er feil fremgangsmåte. Derfor inviterer hun til egen høring før sommeren der samtlige aktører blir representert, skriver Aftenposten.

– Vårt ønske er å belyse ulike sider ved direktivet der representanter for alle synspunkter er bredt og likt representert, sier Kleppa, som formelt har ansvaret for behandlingen av EU-direktivet i regjeringen.

Ifølge høringsrunden som ble avsluttet i midten av april var de aller fleste av de 130 høringssvarene skeptiske eller negative til direktivet. Et lite mindretall støttet direktivet, inkludert de elleve høringssvarene fra politiorganisasjoner som skal debattere seg imellom på Storbergets seminar. Kleppa mener det blir feil å la kun én side representere et slikt seminar.

– Jeg oppfatter ikke helt nytteverdien av en ensidig fremstilling av en så komplisert sak. Det kan jo se ut som om Justisdepartementet mener at argumentasjon for direktivet så langt ikke er kommet godt nok fram, sier hun.

Storberget sa onsdag at målet er å synliggjøre hvorfor det er så viktig for justissektoren å få direktivet på plass. (©NTB)

    Les også:

Les mer om: