Klimakrisen vil skape mange nye IT-jobber

Overgangen til fornybare energi vil skape mange IT-jobber, tror IKT-Norgesjef Per Morten Hoff.

Klimakrisen vil skape mange nye IT-jobber

Overgangen til fornybare energi vil skape mange IT-jobber, tror IKT-Norgesjef Per Morten Hoff.

Fagorganisasjonen for sivilingeniører og naturvitere, Tekna, mener klimakrisen vil skape 425.000 nye arbeidsplasser i Norden de nærmeste årene på grunn av overgangen til fornybar energi.

Bare i Norge vil det bli behov for 80.000 grønne arbeidsplasser de neste årene.

Generalsekretær i IKT-Norge, Per Morten Hoff, sier til digi.no at mange av disse stillingene vil være IT-relaterte.

Hoff tenker spesielt på Norges mange fjellhaller som kan brukes til datasentre for energistyring, miljøovervåking og fjernarbeid.

- Norge kan bli en stormakt når det gjelder drift av datasentre. Mens mange land sliter med varme og må kjøle ned, er Norge et kuldeland som kan bruke overskuddsvarmen fra datasentre til for eksempel å varme opp institusjoner, sier Hoff til digi.no.

Forbruket av strøm til IT-teknologi har fordoblet seg siden år 2000. Ny forskning fra Gartner slår fast at datasentre står for nærmere en fjerdedel av de globale CO2-utslippene innen IKT. Gartner mener at organisasjoner bør holde CO2-utslippene fra datasentre jevnt, slik at vi unngår en enorm vekst i serverparken, og ikke tar i bruk enda mer ineffektiv, energislukende maskinvare.

Flere IT-selskaper har allerede vokst på grunn av grønn IT, blant annet Tandberg med en kraftig vekst av videokonferanseløsninger.

Hovedproblemet er at vi fortsatt har for få IT-hoder, og at vi må tiltrekke oss utenlandsk IT-kompetanse.

- Jeg tror at IT-bransjen kan bli en mer attraktiv og meningsfylt arbeidsplass for unge mennesker når man i tillegg jobber for en samfunnsnyttig sak som miljø, sier Hoff til digi.no.

Han mener IT-industrien også vil vokse som følge av at mange nå bytter ut gammelt og energikrevende utstyr til fordel for mindre kraftkrevende maskiner som reduserer behovet for kjøling.

Til toppen