Klimaregnskap med store hull

PC-produksjonen er ikke spesielt miljøvennlig, selv om Dells klimaregnskap går i null.

Klimaregnskap med store hull

PC-produksjonen er ikke spesielt miljøvennlig, selv om Dells klimaregnskap går i null.

En artikkel i Wall Street Journal setter påstanden til pc- og serverleverandøren Dell i sommer om at de har oppnådd å bli «karbonnøytrale» under et kritisk lys: Green Goal of 'Carbon Neutrality' Hits Limit.

«Karbonnøytralitet» skal innebære at man har tatt tiltak som sørger for at klimagassene man slipper ut, enten reduseres til null direkte, eller kompenseres for på annet vis, slik at man samlet sett ikke bidrar til noen form for klimautslipp over hodet. En typisk måte å kompensere for egne utslipp på, er å investere i prosjekter for fornybar energi eller bevaring av regnskog, og få omregnet disse formodentlig lønnsomme pengeplasseringer i «klimakvoter» som uttrykkes i tonn karbondioksid.

Dells klimaregnskap for regnskapsåret 2007–2008 viser at selskapet selv, gjennom sitt reduserte strømforbruk (400 000 tonn), sine flyreiser (50 000 tonn) og sine firmabiler (40 000 tonn), slapp ut 490 000 tonn karbondioksid. Dette ble kompensert gjennom klimakvoter: 100 000 tonn fra regnskogen i Madagaskar, og 390 000 tonn gjennom investeringer i fornybar energi i USA, Kina og India, hovedsakelig vindkraft.

Ut fra dette er altså Dell karbonnøytral eller klimanøytral.

Tre viktige bidrag er holdt utenfor Dells klimaregnskap: Utslipp fra selskapets leverandører, utslipp knyttet til å frakte komponentene fram til Dells egne produksjonsanlegg, og utslipp knyttet til å levere pc-er og servere hos kundene.

Ifølge uttalelser fra Dell i Wall Street Journal tilsvarer denne virksomheten til sammen fem millioner tonn karbondioksid, mer enn ti ganger Dells egne utslipp.

I tillegg bidrar bruken av Dells pc-er og servere også til klimautslipp: Denne mengden er også anslått til rundt fem millioner tonn karbondioksid. Her kan det imidlertid argumenteres med at det er brukernes problem: Dell gjør sitt ved å senke maskinenes strømforbruk, og ved å tilby kunder programmet «Plant a Tree for Me», der de kan gi penger til treplantingsprosjekter. Anslaget til Wall Street Journal er at disse bidragene i 2007 kompenserte for 4 prosent av utslippene knyttet til bruken av Dell-produkter som ble solgt det året.

Miljødirektør Dane Parker i Dell sier til avisa at mange av leverandørene ennå ikke har beregnet sine egne utslipp. Han erkjenner at Dell har et ansvar for å overtale leverandørene til å redusere sine utslipp, og sier de er informert om at Dell vil ta klimahensyn i sine kommende valg av leverandører.

Avisa peker på at miljøorganisasjoner flest er positive til Dells innsats, samtidig som de mener at det reelle innholdet i begrepet «klimanøytralitet» må signaleres klarere, og at presset på leverandørene må økes.

Det synes også klart at klimanøytral pc- og serverproduksjon, slik Dell definerer det, ikke er et spesielt avgjørende skritt i retning av virkelig grønn IT.

    Les også:

Til toppen