Klipper ikke nettforbindelse uten dom

EU vedtok telereform som avviser «three strikes»-modellen.

Klipper ikke nettforbindelse uten dom
Bilde:

EUs telereform har vært gjenstand for lange forhandlinger og mange utsettelser.

Hensikten med reformen er å oppdatere eksisterende lovverk, som stammer fra tiden før den store økningen i bredbånd og mobiltelefoner.

Særlig har bekymring for nettbrukernes rettigheter vært gjenstand for stor strid.

Reformen ble torsdag denne uken endelig godkjent av Europa-parlamentet og Ministerrådet.

Det mest omstridte punktet i lovverket har vært den såkalte «three strikes»-modellen, som innebærer at nettbrukere kan miste nettforbindelsen hvis de blir tatt for å drive med ulovlig fildeling ved tre tilfeller, helt uten dom.

I det endelige forslaget som EU vedtok ble nettbrukernes rettsprinsipper fremhevet.

Det skal ikke være mulig å klippe nettforbindelser helt uten videre, eller uten behandling i rettsapparatet.

En ny bestemmelse og tilføyelse i reformen som slår dette fast represententerer en viktig seier for europeiske borgeres rettigheter og frihet, mener telekommissær Viviane Reding.

- Det å kutte nettforbindelser uten rettferdige og uavhengige prosedyrer eller uten kontroll av domstoler vil definitivt ikke bli del av europeisk lovgivning, uttaler Reding i en pressemelding.

Det er forholdvis bred enighet i Europa om at fildelere skal kunne miste nettforbindelsen dersom de gjentatte ganger gjør seg skyldig i brudd på opphavsretten.

I Frankrike er dette synet nedfelt i lovverket. Også den britiske regjeringen vil gi nettilbyderne anledning og plikt til å sperre kriminelle fildelere fra nettet.

Telereformen som ble godkjent har i alt 12 punkter. Her er en forenklet oversikt:

 1. Forbrukere skal kuinne bytte mobil- eller fastoperatør og beholde sitt gamle telefonnummer i løpet av en enkelt arbeidsdag.
 2. Forbrukerne skal få bedre informasjon, slik at de blant annet bedre kan forstå tjenestene de abonnerer på.
 3. Ny bestemmelse som stadfester borgernes rett til nettforbindelse.
 4. Nye garantier om mer åpne og «nøytrale» nett. Nasjonale telemyndigheter får anledning til å sette minimumsgrenser for kvalitet på f.eks. IPTV. I tillegg skal abonnenter bli informert om kvaliteten på tjenester før de skriver under kontrakt, inkludert opplysninger om tjenesten inneholder begrensninger eller tilgjengelig hastighet.
 5. Beskyttelse mot lekkasje av persondata. Telekom-bransjen pålegges å informere kunder og myndigheter dersom sikkerhetsbrudd påvirker sensitive opplysninger.
 6. Bedre tilgang til og bedre bevissthet om felles nødnummer, 112.
 7. Nasjonale telemyndigheter skal få større grad av uavhengighet til regulering av markedet.
 8. En ny kommisjon skal overvåke reguleringsmekanismer i telekommarkedet.
 9. Nasjonale telemyndigheter gis anledning til å pålegge operatører å splitte kommunikasjonsnettverk fra tjenestesiden, som en siste utvei for å sikre konkurranse.
 10. Bredbåndsutbyggingen i Europa skal bli bedre, blant annet gjennom å frigjøre radiofrekvenser.
 11. EU vil oppfordre til konkurranse og investeringer for neste generasjons aksessnett.

Les mer om punktene i EUs pressemelding.

    Les også:

Les mer om: