Abonner
BEDRIFTSTEKNOLOGI

Klok norsk tynnklient gunstig fornyet

Multiframe gir gamle PC-er nytt liv som tynnklienter. Det offentlige bruker titusener av dem.

Grunnideen er ikke spesielt original: Framfor å hive ut mekanisk sett feilfrie årgangs-PC-er og kjøpe nye for å kjøre overvektige applikasjoner, gjør man dem om til tynnklienter og satser på serverbaserte løsninger. Det som er originalt, er evnen til å levere dette på en hensiktsmessig måte.

Linpro har arbeidet med denne ideen siden høsten 2002, da de innledet prosjektet Multiframe: Sarpsborg kommune var både i beit for penger, og villig til å satse dristig på noe nytt. De ble fornøyde, og i dag er Multiframe et nøkkelprodukt for selskapet.

    Les også:

I begynnelsen av oktober meldte Linpro at Multiframe er oppgradert til versjon 3.0, med flere viktige forbedringer.

– Multiframe er et rammeverk for utrulling og vedlikehold av tynnklienter, begynner rådgiver Christopher Grenness forsiktig da han skal gjennomgå nyhetene for digi.no. – Verktøyet har flere egenskaper. Det mest populære i Norge er å konvertere PC-er til tynnklienter.

Den andre viktige egenskapen ved Multiframe er at det tilbyr et administrativt verktøy med web-grensesnitt for å styre alle tynnklienter i en organisasjon.

– Dette verktøyet kan brukes til å drifte ikke bare gamle PC-er med Multiframe-klienten, men også terminaler fra for eksempel Wyse og HP, som ellers leveres med merkespesifikke driftsverktøy. Multiframe lar en organisasjon kombinere begge typer tynnklienter, både årgangs-PC-er og moderne spesialiserte enheter.

Når det er sagt, understreker Grenness samtidig at brukerne kan oppleve bedre ytelse ved å kjøre Multiframe på en årgangs-PC enn ved å disponere spesialisert maskinvare.

– Det har jeg fra kunder som har valgt Multiframe etter å ha testet ulike løsninger. Vi har uttalelser fra blant annet Rikstrygdeverket og Storebrand Pensjonstjenester.

Rikstrygdeverket har over sju tusen Multiframe-klienter som er konverterte PC-er. De har oppgradert til den nye versjon 3.

– Forbedringene her er hovedsakelig under panseret. Både klienten og serveren bygger på Linux, og vi har oppgradert kjernen til den siste utgaven. Det innebærer økt støtte til nye typer maskinvare. Nå kan man uten videre kople til USB-enheter som mus, tastatur, minnepinne og så videre. Vi har videre, på forslag fra kunder i blant annet helsesektoren, lagt til støtte for krypterte USB-minnepinner: Løsningen vår gjør at man kan overføre krypterte filer fra en Multiframe-klient til en Windows-PC, selv om denne ikke har dekrypteringsprogramvaren installert. Dekryptereren lagres på minnepinnen, sammen med filene.

Oppgraderingen av brukergrensesnittet bidrar også til at klienten oppleves som både raskere og mer stabil.

– Multiframe kan ha mange samtidige sesjoner gående mot flere terminalservere. Versjon 3 tilbyr et grafisk kontrollpanell der man ser hvilke sesjoner som er aktive, og der man kan bytte mellom sesjoner. Man kan sitte med en sesjon mot stormaskin, en sesjon mot Citrix og så videre. I helsesektoren kan man sitte med en sesjon mot et internt system og en annen mot et eksternt system. Det ligger i Multiframe at sesjonene holdes strengt atskilt og at systemet kan innstilles for å gjøre det umulig å kopiere data mellom sesjoner. En lege kan altså nøye seg med én fysisk terminal i stedet for to eller flere.

Andre oppgraderinger i versjon 3 er innstillinger for å tilby samme betjeningskomfort som Windows-PC-er, det vil si justering av lyd, mushastighet, tastaturrepetisjon og så videre.

Multiframe versjon 3 stiller beskjedne krav til maskinvaren.

– Det eneste klienten jobber med, er å oppdatere skjermbildet. Det vil si at den ikke utnytter noe utover 128 MB minne, og 32 MB disk for selve klienten med operativsystem. Erfaringen er at en Pentium 2 er fullt ut tilstrekkelig. Den egentlige ytelsen avhenger av terminalserveren. Et viktig argument er at man kan spare penger på å beholde PC-ene, investere i Multiframe, og bruke gevinsten til å oppgradere serverparken.

Grenness mener det kan være gunstig å fjerne disken fra PC-en og laste klienten via nettverket.

– Da blir maskinen mye mer stillegående. Og det tar ikke all verdens tid å overføre 32 MB over et moderne nettverk. I store miljøer kan man legge opp til proxyer, det vil si at én maskin laster ned de 32 MB for alle de andre i et begrenset miljø. Den løsningen brukes i Rikstrygdeverket og i flere sjukehus.

Dagens utgave av Multiframe overlater brukerautentiseringen til terminalserveren. Avhengig av hvordan denne er satt opp, kan en bruker bevare en sesjon ved overgang fra en klient til en annen.

– Vi arbeider med å bygge muligheten for klientbasert tofaktor-autentisering i Multiframe, ved hjelp av en USB-pinne.

En annen framtidig forbedring er diktafonstøtte.

– Her er vi nesten i mål. Det gjelder Max Manus-løsningene som brukes ved en rekke norske sjukehus. Man skal kunne ta en håndholdt diktafon, kople den til en klient og så overføre lydfilen som skal konverteres til skrift.

(Les mer om denne løsningen i denne artikkelen: Dikterende miljøer bruker talegjenkjenning først.)

På serversiden er det spesielt én viktig endring i versjon 3 av Multiframe.

– Hittil har Multiframe overtatt hele serveren. Med versjon 3 kan Multiframe legges oppå en Ubuntu- eller en Debian-installasjon.

En annen løsning for å unngå å dedikere en hel server til Multiframe, er å bruke virtualiseringen til VMware.

– Da kan man kjøre Multiframe og kanskje én eller flere terminalservere på samme maskin.

Heller ikke Multiframe-serveren er særlig kravstor med hensyn til maskinvaren.

– En PC med prosessor i 1 GHz og 1 GB minne er tilstrekkelig til å håndtere et stort antall klienter. Poenget er at serveren bare har som oppgave å forsyne, administrere og overvåke klientene. Klienten er ikke avhengig av kontinuerlig kontakt med serveren for å fungere. Mister den kontakten med sin Multiframe-server, fortsetter den likevel å arbeide mot sine terminalservere. I Rikstrygdeverket kjører de to Multiframe-servere, men det er for å unngå påloggingsproblemer i tilfelle en av dem skulle falle ut.

Rikstrygdeverket har fått Linpro til å endre på en viktig egenskap til Multiframe-serveren.

– Før begrenset vi serveren til sin egen integrerte database. Rikstrygdeverket kjører Oracle, og ville sentralisere alle sine databaser. Derfor har vi lagt inn muligheten for å kople serveren til en ekstern database.