Knallhard drakamp om fjernkontrollen din

Når du trykker på fjernkontrollen i den digitale fremtiden, kommer du til å se resultatet av en knallhard kamp om TV-menyen mellom de største kanalene i Norge. En felles, norsk programguide blir den viktigste inngangsporten til den nye TV-virkeligheten.

Mens mediebrukerne får et stadig mer fragmentert tilbud, foregår det en intens kamp blant de største aktørene om den beste posisjonen. Den digitale TV-fremtiden er en god illustrasjon på at denne posisjoneringen som har foregått i flere år allerede.

Høsten 1998 kom meldingen om at det var etablert aksjeselskapet Den norske programguiden som skulle utvikle og drive en reklamefinansiert TV-guide for Norge. I den digitale TV-fremtiden blir en Elektronisk Programguide (EPG) like viktig som portalene har vært på Internett til nå:

Til tross for en tidlig start, har ikke EPG-arbeidet kommet lenger inn til diskusjonsstadiet når det gjelder innholdet. Administrerende direktør Bjørn Suhrke opplyser at aksjeselskapet ennå ikke er realisert. Det skulle i utgangspunktet være et joint venture mellom Canal Digital AS og Norsk Rikskringkasting (50 prosent hver).

Les:


Etablerer eget EPG-selskap

- Det var en diskusjon om å etablere et selskap, men det ble ikke noe av. En slik etablering må komme til rett tid, sier Suhrke til digi.no i dag.

Siden 1998 har de nordiske TV-selskapene blitt enige å tilslutte seg en felles teknisk standard som heter DVB-MHP (Digital Video Broadcasting-Multimedia Home Platform). Til høsten vil den komme som en åpen standard.

Som digi.no skrev om tidligere i dag bygger Telenor AS nå opp neste versjon av TV-bransjens sendestandard DVB som vil gi både Java og HTML. Dermed kan den nye boksen kunne vise nesten alle Internett-sider.

Les saken her:


Telenor planlegger bredbånds-boks for stua

Men nå er det innholdet det kjempes om.

Klarer de største norske TV-selskapene å bli enige om plassering på guiden/portalen inkludert hvilke temaer og kategorier man skal få på fremtidens TV-meny, blir det etter all sannsynlighet dannet et eget selskap som skal representere alle aktørene som deltar i programguiden.

- Vi snakker med TV 2 om dette fordi det vil være lurt at vi som norske aktører kan bli enige om en norsk programguide. NRK er forkjemper for norsk språk og kultur, og en felles nøytral EPG må være såpass god at markedet vil forlange at den må komme på plass, sier Suhrke som snakker med alle de store TV-aktørene om dette..

Han vil imidlertid ikke nå binde seg til en TV-distributør.

- Canal Digital er én sentral distributør i Norge, men det finnes flere, sier han uten å nevne navn på andre aktører. MTG-eide ViaSat AS er hovedkonkurrenten til Canal Digital og har endelig begynt å gjennomføre sin digitale strategi for fullt. Problemet er imidlertid at de to har valgt konkurrerende teknologiske plattformer.

En av grunnene til at NRK er såpass offensive på området er frykten for å miste momentum på innholdssiden som man har gjort det på Internett. NRK er stadig en liten aktør i nettmediet og har ikke alliert seg med noen av de store portalene. I et høringsnotat til Konvergensutvalget i fjor uttrykte NRK bekymring for at innholdet skulle styre av andre, slik det gjør det på weben.

Dermed prøver statskringkasteren å være pro-aktive på digital-TV-siden og sikre seg en sentral plass på en EPG som direkte kan sammenlignes med portalene på Internett.

-Vi må få plass grunnleggende elementer før sommeren. Det må skapes et grunnlag før høsten, mener han og sammenligner med Internett når det gjelder finansiering av programguiden.

- Det er tilsvarende som på portaler. Det blir de samme inntektsstrømmene, sier han og bekrefter dermed at EPGen blir reklamefinansiert.

Suhrke vil heller ikke avvise en modell som baserer seg på abonnement for seerne. I en digital-TV blir betaling for TV-bildene uansett mer og mer vanlig.

- Det å skape en god EPG - med godt redaksjonelt innhold - det er en dyr affære uansett, sier han.

Les mer om:
;