Knallharde straffer for DOS-angrep

I England har det vært uklart om gjennomføring av såkalte DOS-angrep har vært straffbart. Med DOS-angrep (denial of service) oversvømmer hackere en server med forespørsler og lammer den slik at vanlige brukere ikke får tilgang.

Men nå er lovverket endret og strafferammen for DOS-angrep og andre typer datakrim er kraftig skjerpet. Tidligere var strafferammen 5 år, men den er nå øket til 10 år.

Til toppen