Knallvekst for data- og teledetaljistene i oktober

Detaljistsalget av data- og teleutstyr ser ut til å fortsette den kraftige veksten også i fjerde kvartal. Ferske tall fra statistisk sentralbyrå viser en økning i oktobersalget på 32,8 prosent.

Statistisk sentralbyrås månedlige detaljomsetningsindeks viser at oktober ble en gullkantet måned for data- og teledetaljistene. Ser man bort fra den rekordartede desembermåneden i 1995, er oktober 1997 historisk sett den måneden med høyest detaljistsalg av tele- og datautstyr.

I forhold til samme periode 1996 har omsetningen i oktober 1997 økt med 32,8 prosent. Til sammenligning var veksten i hele tredje kvartal 29,4 prosent.

Tatt i betraktning at den generelle veksten på detaljistvarer er på beskjedne fem prosent i oktober, blir omsetningsøkningen på tele- og datautstyr desto mer ruvende. Man bør likevel merke seg at det i fjerde kvartal i fjor totalt sett var en tilbakegang i forhold til fjerde kvartal 1995.

Nedenfor vises en oversikt over indekstallene for 1995-1996. Utgangspunktet er månedsgjennomsnittet for 1995, som representerer 100.

Om detaljomsetningsindeksen: Beregning av detaljomsetningsindeksen skjer ut fra et utvalg på 5.000 bedrifter som driver detaljhandel. Disse utgjør rundt 13 prosent av totalt antall bedrifter. Utvalget dekker rundt 35 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsbedriftene. Både utvalgsprosenten og dekningsgraden varierer mye mellom de ulike hovednæringsgruppene. Frafallet er normalt mellom tre til fem prosent.

Til toppen