Knallvekst i antall mobilkunder

Telenor har hatt en eventyrlig kundevekst i utlandet, og har i dag utrolige 34,8 millioner mobilkunder totalt.

Telenor-konsernets store melkeku er Telenor Mobile. Mobilvirksomheten sto for nesten halvparten av omsetningen i Telenor-konsernet i fjor. Det kommer ikke minst av at selskapet har hatt en enorm vekst i antall mobilkunder i utlandet. I dag har Telenor utrolige 34,8 millioner mobilkunder totalt. I løpet av de siste to årene er antall mobilkunder doblet, og bare det siste året økte antallet med ni millioner.

Dette er tallene for de siste årene, med antall kunder i Norge og internasjonalt i selskaper hvor Telenor har eierinteresser:

2001: 17 millioner kunder

2002: 26,1 millioner kunder

2003: 34,8 millioner kunder

Telenor Mobile hadde en omsetning på 23,8 milliarder kroner i 2003, mens omsetningen i hele Telenor-konsernet var på 53,1 milliarder kroner. Over halvparten av mobilinntektene kommer fra utlandet. De internasjonale mobilselskapene i porteføljen genererte inntekter på 12,8 milliarder kroner, mens Telenor hentet 9,6 milliarder kroner ut av det norske mobilmarkedet.

Stort potensial

I lutfattige Bangladesh hentet Telenor gjennom sitt eierskap (51 %) i GrameenPhone ut inntekter på 1,5 milliarder kroner. GrameenPhone har 1,1 millioner kunder i Bangladesh, som har et totalt innbyggertall på 130 millioner mennesker.

I Ungarn genererte Pannon, hvor Telenor eier 100 prosent, inntekter på 5,3 milliarder kroner til Telenor-konsernet. Det er halvparten så mye som den norske mobilvirksomheten, som genererte inntekter på 9,6 milliarder kroner. (se tabell nedenfor).

Telenor har gjennom sine eierskap 34,8 millioner kunder i 12 land. I disse landene bor det til sammen over 300 millioner mennesker. I land som Norge og Danmark er mobilmarkedene i ferd med å mettes. Men land som Ukraina og Bangladesh har et stort potensial, siden de to landene har henholdsvis 50 og 131 millioner innbyggere.

Stabile markedsandeler i Norge

Estimert markedsandel for GSM mobiltelefoni i Norge, målt i antall abonnement, var ved utgangen av 2003 om lag 57 prosent. For fasttelefoni i Norge var Telenors markedsandel, målt i antall trafikkminutter, 69 prosent ved utgangen av 2003. I Telenor Mobil Norge steg

omsetningen med 11,4 prosent til 6.311 millioner kroner, mens EBITDA-resultatet endte på solide 2.494 millioner kroner. Fastlinjevirksomheten lå flatt til 5.175 millioner kroner i omsetning, mens EBITDA-resultatet endte på 1.622 millioner kroner.

Les mer om:
;