Knapt likvide midler igjen i Satyam

Det er høyst usikkert hvorvidt Satyam med sine 53.000 ansatte kan overleve regnskapsfusket.

Knapt likvide midler igjen i Satyam

Det er høyst usikkert hvorvidt Satyam med sine 53.000 ansatte kan overleve regnskapsfusket.

En finansskandale i det som i forrige uke var Indias fjerde største IT-selskap, Satyam, kan sette hele landets framtid som IT-nasjon på spill.

Satyam hadde i året fram til 31. mars 2008 en omsetning på 2,1 milliarder dollar. I kundekretsen var General Motors og Nissan – bilindustrien sto for 400 millioner av omsetningen – samt General Electric, Microsoft og andre Wall Street-giganter. Satyam var en spesielt drivende kraft i byen Hyderabad der den har sitt hovedkvarter, eminent beskrevet for digi.no av førsteamanuensis ved BI, Espen Andersen som besøkte det i oktober 2007: India blir verdens neste Silicon Valley. Satyam er også et av verdens store IT-selskaper, med til sammen 53 000 ansatte.

Onsdag denne uken kollapset Satyam helt.

Gründer og styreformann Ramalinga Raju leverte sin oppsigelse, og forklarte at han «i et antall år» har med overlegg oppført for store tall for omsetning i overskudd i konsernets regnskaper. Siden har han gått i dekning, sammen med sin bror Rama Raju som er daglig leder og administrerende direktør.

Raju har blant annet:

  • Overvurdert kontantbeholdningen med nesten én milliard dollar.
  • Påført selskapet et tap på 253 millioner dollar gjennom fonds han selv rådet over.
  • Oppgitt en omsetning for september-kvartalet som er 28 prosent for stor.
  • Oppført et resultat for samme kvartal som er 125 millioner dollar for stort.

I går møtte ikke Satyams finansdirektør Srinivas Vadlamani på jobb. Selskapets interim administrerende direktør, Ram Mynampati, opplyste på en pressekonferanse at også Vadlamani har søkt avskjed. Søknaden er ikke innvilget. Vadlamani skal ha forsikret at han vil samarbeide med både myndighetene og med interim-ledelsen for å klare opp i regnskapskaoset.

Ifølge Mynampati er den øvrige ledelsen ikke i stand til å beskrive Satyams finansielle situasjon i nærmere detalj, fordi all konsolidering av konsernets regnskaper ble gjort av finansdirektøren og hans stab. Han beskrev likvidsituasjonen som «svært usunn» og at selskapet må få tilført penger for å kunne gjøre opp regninger som forfaller denne måneden.

Ifølge analytiker Hitesh Kuvelkar i First Global Securities i Mumbai, er det ikke likvide midler igjen i balanseregnskapet. Han spår at selskapets aksjekurs vil rase ned mot null, at kunder vil fordufte og at nøkkelansatte vil forsvinne.

Ti toppledere og 40 seniorpersonell, hvorav interimsjef Mynampati, har lovet å fortsette i selskapet.

Skandalen rammer mer enn bare Satyam og byen Hyderabad. I 2006 var Raju formann i Nasscom, sammenslutningen av outsourcing-bransjen i India. Han spilte en nøkkelrolle i å overbevise vestlige selskaper om at India var et utmerket sted å legge ut IT-tjenester.

Analytikere peker på at det i den nåværende situasjonen er praktisk talt umulig for Satyam å innhente nye kunder. Konsernet er avhengig av å holde på eksisterende kunder for i det hele tatt å overleve. Alt avhenger derfor av hvorvidt den gjenværende og presumptivt ærlige ledelsen i Satyam greier å overbevise kunder og ansatte om at situasjonen kan reddes.

I et notat publisert i går, skrev analytiker Kevin Trindade i KR Chosksey at Satyam sannsynligvis ikke vil overleve dersom eksisterende kunder trekker seg.

Det som taler for at Satyam, i det minste på kort sikt, kan holde på kundene, er at det er svært vanskelig å trekke seg fra et outsourcing-forhold. Ofte har kunden etablert et direkte forhold til lokal ekspertise, og det er utviklet mye skreddersøm. På den andre siden er gjensidig tillit fundamentet i alt som har med tjenesteutsetting å gjøre.

I et notat fra Frances Karamounis og Partha Iyengar i analyseselskapet Gartner, heter det at Satyams evne til å opprettholde tillit er svært redusert. De begrunner det med at det nåværende økonomiske klimaet gjør bedrifter spesielt intolerante for finansielle uregelmessigheter, og med at selskapets faktiske økonomiske situasjon ser ut til å gjøre det umulig for dem å investere i verken utvikling, opplæring av ansatte eller kundepleie. De tror mange Satyam-ansatte vil søke seg over i andre jobber, og peker på at den gjenværende ledelsen vil ha mindre tid til overs for kundene mens de nøster opp i regnskapskaoset.

De kan også regne med utfordringer i det amerikanske rettssystemet. To søksmål er allerede levert, der Satyam anklages for å ha forbrutt seg mot amerikanske lover ved å ha publisert falske og villedende erklæringer.

Gartner anbefaler Satyam-kunder å følge utviklingen og Satyams innsats nøye.

De må være beredt på brudd i tjenesteleveransene. De bør vurdere å tilby spesielle bonusordninger til dem av Satyams ansatte som de er spesielt avhengige av. De må legge egne planer for hva de skal gjøre i tilfelle brudd i tjenesteleveransene. De må utrede hvorvidt det overhodet er verdt å satse videre på Satyam, og hva det vil koste å eventuelt bytte leverandør.

Satyams konkurrenter anbefales å bruke anledning til å vinne nye kunder. Samtidig må de, ifølge Gartner, forberede seg på at både indiske og amerikanske myndigheter kan være mer nærgående i sine henvendelser.

    Les også:

Til toppen