Knekte ryggen på digital-TV, varsler comeback på web-TV

Knekte ryggen på digital-TV, varsler comeback på web-TV

Konkursen i SmartCom var ikke til å unngå etter omfattende investeringer på digital-TV. Men erfaringene fra web-TV-satsingen er så oppløftende at styreformann og daglig leder i SmartCom varsler et snarlig comeback.

digi.no kunne tidligere i dag fortelle at digital- og web-TV-selskapet SmartCom AS måtte kaste inn håndkledet etter nesten fem års drift.

Les om konkursen:


Styreformann og daglig leder Sigbjørn Eilertsen forklarer årsaken til konkursen med altfor store kostnader forbundet med selskapets digital-TV-satsing, en arv fra selskapets aksjonær og strategiske partner Teracom AB.


- Digital-TV-satsingen kom i gang for 3,5-4 år siden, da alle rapporter og analyser spådde lyse utsikter for dette markedet. Digital-TV krever imidlertid store investeringer på utstyrssiden og ditto krav til høy kompetanse, noe som i sum førte til altfor store kostnader. Det er tunge og bitre erfaringer vi har gjort i så måte, sier Eilertsen til digi.no.

Les mer om svenskenes digital-TV:

Selskapet iverksatte en snuoperasjon for trekvart år siden, der virksomhetsnivået ble kraftig redusert og de løpende driftskostnadene bragt ned på et minimum. Selskapet klarte likevel ikke å bære de finansielle belastningene fra tidligere år, selv om web-TV-biten ifølge Eilertsen etter hvert viste en hyggelig utvikling.

6 ansatte mister jobben som følge av SmartCom-konkursen, men Eilertsen håper og tror at arbeidsledigheten for de fleste av dem blir av det kortvarige slaget.

- Vi satser på å gå videre med web-TV-virksomheten, men når, hvordan og med hvem er ennå for tidlig å si, forteller Eilertsen som lover å informere digi.nos lesere om et eventuelt comeback så fort alle brikker faller på plass.

Etter det digi.no kjenner til skiftet Health Education Solutions den 30. mai navn til Smartcom Interactive. Vi gir ikke store odds til de som tipper at web-TV-virksomheten i SmartCom etter hvert blir videreført der.

Til toppen