Knudsen overtar ansvaret for Telenor

Fra og med i dag er det statsråd Grete Knudsen som har ansvaret for Telenor. Overføringen er dermed fremskyndet ettersom det først var planlagt at Kundsen ikke skulle overta før etter børsnoteringen av selskapet.

Fra og med i dag er det statsråd Grete Knudsen som har ansvaret for Telenor. Overføringen er dermed fremskyndet ettersom det først var planlagt at Kundsen ikke skulle overta før etter børsnoteringen av selskapet.

Dermed unngår Samferdselsdepartementet beskyldninger knyttet til dobbeltrollene som staten har innenfor telebransjen i Norge, både som aktør og myndighet.

Overføringen av statens eierskap i Telenor til Nærings og handelsdepartementet endrer imidlertid ikke på tidspunktet for børsnotering av selskapet. Det er derimot avhengig av den markedsmessige utviklingen fremover, heter det i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Et skille mellom eier- og regulatøroppgaver vil kunne bidra til økt tillit i omverden og føre til at avgjørelsesprosedyrer og organisasjonsløsninger blir utformet slik at en unngår sammenblandinger av roller, heter det i meldingen fra departementet.

Til toppen