Knudsen vil ha fortgang i eNorge-planene

Nærings- og handelsminister Grete Knudsen varsler en samlet plan for å fremskynde utviklingen av det norske informasjons- og kunnskapssamfunnet, og inviterer både næringslivet og organisasjonene til et bredt samarbeid.

I ettermiddag vil statsråd Grete Knudsen presentere eNorge-planen. Planen skal rulleres hver sjette måned, og den første utgaven omfatter mer enn 70 tiltak. Åtte departementer står bak planen, og 30 bedrifter og organisasjoner har gitt innspill.

Bak et av innspillene til IT-handlingsplanen står Jørn Sperstad, som er bransjesjef i IT-næringens Forening. Sperstads ønske og anbefaling er at handlingsplanen skal bygge opp under IT-næringen som en selvstendig næring, for at den norske planen skal samsvare med planer i andre land.

IT-næringens Forening mener også at kompetansespranget nå må tas. - Dette kan best gjøres ved en omfattende satsing innen alle deler av skoleverket. Også etterutdanningsreformen må fokusere på IT i næringsliv og offentlig forvaltning. Det bør snarest etableres en satsing på bredbånd til alle skoler, heter det i innspillet.

Videre mener Sperstad det er viktig å styrke den grunnleggende forskningen på teknologiområder av særlig betydning for nærings- og samfunnsliv. De offentlige investeringer i IKT forskning og utvikling bør tredobles i løpet av de neste tre årene.

Bransjeforeningen ønsker også et nytt løft for høyere IT-utdanning, og peker på at vitale deler av utdanningen innen IKT-området har altfor lav utdanningskapasitet.

- Universitetene må øke tempo i egen omstilling, og de må gis rammebetingelser som muliggjør dette. Rekruttering av høyere vitenskapelig personell er for svak i dag. Det er også behov for IKT-fakulteter, hevder Sperstad i innspillet.

IT-næringens Forening forventer at den nye IT-handlingsplanen behandler forslagene i bredbåndsinnstillingen fra november 1999.

I tillegg mener Sperstad det nå er nødvendig med dokumentasjon av IT-næringen i Norge. - IT-statistikken er i dag meget mangelfull. Det er nødvendig å påskynde arbeidet i Statistisk Sentralbyrå for å få opp en troverdig IT-statistikk, heter det i innstillingen.

digi.no følger saken

Til toppen